Artykuły

Odprawa posłów greckich

Tragedia Kochanowskiego nawiązuje do klasycznego wąt­ku literatury antycznej. Przed­stawione w niej wydarzenia poprzedzają wyprawę Greków przeciwko Troi, opisaną w "Iliadzie" Homera. "Odpra­wę" od początku odczytywano jako aktualny utwór politycz­ny. Wystawienie jej "na theatrum" w Jazdowie pod War­szawą 12 stycznia 1578 r. w obecności króla Stefana Ba­torego, jego małżonki Anny Ja­giellonki i elit politycznych kraju gotującego się do wojny z Moskwą miało swoją wymo­wę. Opisując wydarzenia za­czerpnięte z greckiej mitologii, Kochanowski stworzył alego­ryczną opowieść o losach Rze­czypospolitej, a przestrogi kie­rowane pod adresem tych, któ­rzy własny interes stawiają po­nad prawem i sprawiedliwo­ścią, nigdy nie stracą na aktu­alności. Spektakl został zreali­zowany w roku 1979.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji