Artykuły

Pan Tadeusz księga I, Gospodarstwo

Po czterech widowiskach "Studia 63", poświęconych wielkim romantykom: Norwi­dowi, Mickiewiczowi, Słowac­kiemu i Krasińskiemu, przy­szedł czas na realizację, o której Adam Hanuszkie­wicz myślał od dawna: przeniesienie na ekran tele­wizyjny arcypoematu Adama Mickiewicza, i to w całoś­ci! A ponieważ kolejne pro­gramy cyklu nadawane będą co miesiąc (w programie II), przeto "serial'' Hanuszkiewicza oglądać będziemy przez okrągły rok.

A trzeba powiedzieć, że Mickiewicz pisał "Pana Tadeusza" jak gdyby ... w przeczuciu telewizji! Każda księga stanowi zamkniętą całość dramaturgiczną, a nadto "jak ulał'' mieści się w czasie jed­nego widowiska tv. Fabularnosć i dramatyczność poema­tu pociągała już niejednego reżysera. Ale "Pan Tadeusz" nie ma chyba szans "spraw­dzenia się" w kinie czy tea­trze: jest dla tych gatunków sztuki z pewnością zbyt lite­racki. Ma natomiast wszelkie szanse sprawdzenia się w t e l e w i z j i, gdzie właśnie s ł o w o buduje dramaturgię.

Choć oczywiście ważny jest i obraz. Marcin Stajewski przewertował wiele ikonogra­ficznych źródeł litewskich (w tym oczywiście wszelkie za­bytki, szlacheckie z herbarza­mi włącznie) i na ich pod­stawie stworzył oprawę pla­styczną skrótową i zwięzłą, ale wierną klimatowi Mickie­wiczowskiego poematu.

Każdy odcinek "Pana Ta­deusza'" ujrzy wkrótce światło dzienne także w programie I. Tak więc wszyscy będą mogli go obejrzeć, a przede wszyst­kim nasza młodzież szkolna.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji