Artykuły

Warszawa. Polsko-rosyjskie "Kulturalne mosty"

Polska Fundacja Artystów Scenicznych "Plac Teatralny" zaprasza na czytania rosyjskich dramatów współczesnych w ramach projektu "Kulturalne mosty". Czytania odbywać się będą w Teatrze 6.piętro w dniach 26-28 sierpnia, a druga część projektu - czytanie polskich dramatów współczesnych - na przełomie września i października w Sankt Petersburgu.

Projekt "Kulturalne Mosty" polega na wzajemnej prezentacji nietłumaczonych bądź niedawno przetłumaczonych - ale nieprezentowanych jeszcze na scenach - polskich i rosyjskich dramatów współczesnych. Naszym celem jest zaprezentowanie w Warszawie czterech rosyjskich tekstów: "BA" autorstwa Julii Tupikiny, "Anna Frank" Asyi Voloshyny oraz "Zwyczajna śmierć" i "Lekcje miłości" Iriny Waśkowskiej. W Sankt Petersburgu zaprezentujemy trzy polskie dramaty: "Gardenia" Elżbiety Chowaniec, "Walizka" Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk oraz jeden dramat autorstwa Sandry Szwarc "Supernova Live" rekomendowany przez Stowarzyszenie Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich. W toku zadania zorganizujemy czytania performatywne wymienionych tekstów, przygotowane przez polskich i rosyjskich reżyserów. Po czytaniach zaprosimy widzów na spotkania z autorami dramatów oraz dyskusje. Oprócz autorów tekstów, reżyserów i tłumaczy biorących udział w projekcie zaprosimy również gości specjalnych: Iwana Wyrypajewa, Andrzeja Bubienia, Wieniamina Filsztyńskiego, Natalię Skorokhod. Będziemy rozmawiać o współczesnej dramaturgii polskiej i rosyjskiej, jej rozwoju, tematach, które podejmuje, oraz w jaki sposób znajduje drogę na polskie i rosyjskie sceny.

W dyskusjach z widzami będziemy również poruszać sprawy wspólnych doświadczeń, podobieństw i różnic w postrzeganiu problemów kulturowych, społecznych, historycznych, dotyczących człowieka XXI wieku w Polsce i w Rosji. Oprócz czytań i dyskusji zorganizujemy "Dramaturgiczny Okrągły Stół", w którym udział wezmą zaproszeni do projektu dramatopisarze z Polski i Rosji. Będą oni rozmawiać o własnych inspiracjach, warsztacie, kwestiach dotyczących praw autorskich, promocji własnej twórczości oraz innych problemach dotykających autorów teatralnych w obu krajach. Do udziału w "Dramaturgicznym Okrągłym Stole" zaprosimy również polskich i rosyjskich widzów, aby zapoznali się ze sposobami pracy dramatopisarzy z obu krajów. Na spotkaniach odbywających się w ramach projektu "Kulturalne Mosty" polscy i rosyjscy dyrektorzy teatrów, tłumacze, krytycy oraz artyści teatru będą wzajemnie zapoznawać się z twórczością dramaturgiczną, kreując unikatowy, kulturalny biznes mixer. Ważnym aspektem projektu jest również umożliwienie kontaktu twórcom teatralnym z Polski i Rosji. Dzięki wspólnym spotkaniom w ramach "Kulturalnych Mostów" będą mogli nawiązać kontakty i rozwijać współpracę, dając gwarancję ciągłości projektu w kolejnych latach.

***

Cześć polska projektu

26 sierpnia, godz. 15.00, Teatr 6.piętro, scena główna

Obsada: Irena Jun, Michalina Sosna, Katarzyna Sosna, Krzysztof Szczepaniak, Robert Koszucki

Czytanie performatywne dramatu "Ba" Julii Tupikiny w reż.Macieja Wiktora . Po czytaniu zapraszamy na spotkanie z Julią Tupikiną. Po spotkaniu z autorką rozpoczniemy dyskusję na tematy związane z prezentowanym dramatem. Będziemy zastanawiać się nad problemami zawartymi w tekście, używając polskiej i rosyjskiej perspektywy.

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania będą: Iwan Wyrypajew, Agnieszka Piotrowska oraz Wojciech Urbański.

27 sierpnia, godz. 15.00, Teatr 6.piętro, sala im. K.I. Gałczyńskiego

Obsada: Irena Jun, Barbara Garstka, Anna Cieślak, Justyna Wąsik, Wojciech Wysocki, Paweł Nowisz, Mateusz Weber

Czytanie performatywne dramatu "Anna Frank" Asyi Voloshyny w reż. Evgenii Bagińskiej. Po czytaniu zapraszamy na spotkanie z Asyią Voloshyną. Po spotkaniu z autorką rozpoczniemy dyskusję na tematy związane z zaprezentowanym dramatem. Będziemy zastanawiać się nad problemami zawartymi w tekście używając, polskiej i rosyjskiej perspektywy.

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania będą: Iwan Wyrypajew, Agnieszka Piotrowska oraz Wojciech Urbański.

28 sierpnia, godz. 13.00, Teatr 6.piętro, sala im. K.I. Gałczyńskiego

Dramaturgiczny Okrągły Stół - spotkanie warsztatowe polskich i rosyjskich dramaturgów oraz dramatopisarzy z udziałem widowni.

godz.15.00, Teatr 6.piętro, scena główna

Obsada: Joanna Żółkowska, Michalina Sosna, Sławomir Głazek, Aleksandra Klimczak

Czytanie performatywne dramatu "Zwyczajna Śmierć" w reżyserii Kamili Michalak oraz "Lekcje Miłości" w reż. Filipa Frątczaka. Po czytaniu zapraszamy na spotkanie z Iriną Waśkowską. Po spotkaniu z autorką rozpoczniemy dyskusję na tematy związane z zaprezentowanym dramatem. Będziemy zastanawiać się nad problemami zawartymi w tekście, używając polskiej i rosyjskiej perspektywy.

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania będą: Iwan Wyrypajew, Agnieszka Piotrowska oraz Wojciech Urbański.

***

Część rosyjska projektu

30 września, godz. 18.00, Teatr Festiwal Baltijskij Dom, scena 91

Czytanie performatywne dramatu "Walizka" Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk w reż. Marii Seledets. Po czytaniu zapraszamy na spotkanie autorką oraz dyskusję na tematy związane z zaprezentowanym dramatem. Będziemy zastanawiać się nad problemami zawartymi w tekście, używając polskiej i rosyjskiej perspektywy.

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania będą Wieniamin Filsztyński oraz Natalia Skorokhod.

1 października, godz. 18.00, Teatr Festiwal Baltijskij Dom, scena 91

Czytanie performatywne dramatu "Supernova Live" Sandry Szwarc rekomendowanego przez Stowarzyszenie Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich w reż. Rusłana Kolousova. Po czytaniu zapraszamy na spotkanie z autorem oraz dyskusję na tematy związane z zaprezentowanym dramatem. Będziemy zastanawiać się nad problemami zawartymi w tekście, używając polskiej i rosyjskiej perspektywy.

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania będą: Wieniamin Filsztyński, Natalia Skorokhod oraz Andrzej Bubień.

2 października, godz. 13.00, Teatr Festiwal Baltijskij Dom, scena 91

Dramaturgiczny Okrągły Stół - spotkanie warsztatowe polskich i rosyjskich dramaturgów oraz dramatopisarzy z udziałem widowni.

godz. 18.00, Teatr Festiwal Baltijskij Dom, scena 91

Czytanie performatywne dramatu "Walizka" Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk w reż. Marii Seledets. Po czytaniu zapraszamy na spotkanie autorką oraz dyskusję na tematy związane z zaprezentowanym dramatem. Będziemy zastanawiać się nad problemami zawartymi w tekście, używając polskiej i rosyjskiej perspektywy.

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania będą Wieniamin Filsztyński oraz Natalia Skorokhod.

***

Projekt "Kulturalne mosty" jest współfinansowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Organizator: Polska Fundacja Artystów Scenicznych "Plac Teatralny"

Patronat honorowy: ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji oraz Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa

Mecenasi i partnerzy: APS Energia, Teatr Festiwal Baltijskij Dom, Teatr 6.piętro, Stowarzyszenie Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich, Culture.pl, Instytut Polski w Sankt Petersburgu

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji