Artykuły

"Lear" czyli próba tworzenia

To nieścisłe, że pierwszy pol­ski przekład "Króla Leara" po­chodzi z 1890 roku. jako dzieło Ignacego Hołowińskiego. Słowa­cki, już wcześniej, co prawda anonimowo i w dobrym fragmen­cie, dokonał tego - w "Kordia­nie". Filologowie zgłaszali za­strzeżenia, ale pozostajemy pod wrażeniem, gdy słuchamy frag­mentu o szczycie, którego nie ma. Urywek ten jest bowiem uzasadnieniem myśli o wielkości poety elżbietańskiego:

Szekspirze! Duchu!

Zbudowałeś górę

Większą od góry, którą Bóg postawił...

Jeden z najciekawszych ese­jów na temat "Leara", wstęp prof. Andrzeja Tretiaka do edycji "Biblioteki Narodowej", podejmuje podobną myśl. Le­gendarny król dzieli swe królest­wo, by dokonać dzieła nowego tworzenia. Chce z idealną sprawiedliwością rozdać państwo między trzy córki, obdarować terytoriami i pięknościami, lasami i rzekami. Można dodać, że pragnie dokonać jeszcze większego i śmielszego czynu: zdobyć niezniszczalną miłość swych dzieci, nasycić w ten sposób - głód przywiązania. A więc dokonuje eksperymentu, porówny­walnego z tym, o który się miał pokusić (ale w odmiennym, a nawet odwrotnym, kierunku) Kaligula. Jest to może hipoteza zbyt śmiała, ale wydaje mi się, że inscenizacja Jerzego Jarockiego w warszawskim Teatrze Drama-tycznym ma również cechy kre­acyjne. Już dawno nie oglądałem spektaklu, w którym świat­ła odgrywałyby taką rolę. Na tle przestrzeni, rozplanowanej przez Kazimierza Wiśniaka, snuje się korowód niezwykłych postaci, w coraz innych ukształ­towanych i oświetleniach. Lear ze swym orszakiem, szalony poeta, zbuntowany, kreator miłoś­ci, snuje się wśród burzy i na­wałnic. Dalekie werble armii francuskiej punktują rytm po­chodu. Starsze córki poruszają się po przekątniach. Wszystko zostało najściślej, precyzyjnie obliczone i ukształtowane.

Postać tytułową gra Gustaw Holoubek, nieustannie się prze­twarzając. Ile w tej roli odcie­ni, ile stopniowania, ile środ­ków, celowo użytych: od gnie­wu do zaskoczeń, od krzyku do szeptu, od szaleństwa do gorz­kiej mądrości, od poezji cierpie­nia do rezygnacji. Wydaje mi się, że dobre tradycje krakow­skiej "szkoły" tragizmu, prze­kazane przez Władysława Wożnika, zostały w tej grze zużyt­kowane i nowocześnie przetwo­rzone. Druga niezapomniana ro­la, ale odmienna w stylu, kon­cepcji i środkach, to Zbigniew Zapasiewicz (Kent). Gwałtowny, dynamiczny, ekspresyjny: w wybuchach, gniewie, oburzeniach, sarkazmach. wymysłach, rzuca­nych nieprzyjaciołom króla. Błazna gra Piotr Fronczewski. Jest akrobatyczny, zwinny, prowokatorski, z mniejszą (szcze­gólnie w stosunku do Zapasiewicza) kulturą słowa, chwilami je zacierający, ale niewyczerpa­ny i zaskakujący w pomysłach.

Role dwóch starszych córek tak zostały napisane, że mogą się wydać podobne. Jolanta Fi­jałkowska (Gonerila) i Magdale­na Zawadzka (Regana) czynią wiele, by je zróżnicować. Nie tylko postaciowo się uzupełnia­ją, ale i psychicznie. Pierwsza wydaje się bardziej pobudliwa: Regana działa z zimniejszą i głębszą determinacją. Co do Kordelii - Joanna Szczepkow­ska, choć niedoświadczona, stara się odżegnać od schematu "sło­dyczy" zbyt szlachetnej. Jest przede wszystkim szczera, nie przyrzeka kochać Leara bardziej niż przyszłego męża. I właśnie Kordelii przypada ratowanie marzeń o świecie, w którym uczucia stają się sprawiedliwą zapłatą za czyny. Jest jeszcze w spektaklu rola Marka Walczewskiego, poprowa­dzona środkami zbyt skompliko­wanymi i ekscentrycznymi, by jego Edgar mógł spełniać liczne zadania, opiekuna pokrzywdzo­nych, mściciela, reprezentanta młodej generacji, która będzie mniej cierpieć, ale krócej ist­nieć. Jest kilka innych postaci, wśród których Czesław Lasota, w niewielkim epizodzie Oswal­da przykuwa uwagę.

Prof. Helsztyński notuje, że przekład Gaszkowskiego liczył 3721 wierszy, Kasprowicza 3670, Zofii Siwic­kiej (z 1931 r. bardzo interesu­jący!) - 3447. Nie wiem, ile ma nowe tłumaczenie, Macieja Słomczyńskiego, i czy reżyser poczynił w nim skróty. Jest to przekład ambitny. Miejscami może zbyt patetyczny, kompen­sujący to jednak dosadnością.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji