Artykuły

Dialogi w kaplicy

Półmrok, rozświetlony tylko płomieniem świec... Kaplica pełna ludzi. Są też zakonnice, zakonnicy.

Trudno sobie wyobrazić lep­szą scenerię dla tego spektaklu. Teatr Polski z Bydgoszczy przy­jechał do Poznania z przedsta­wieniem "Dialogów karmelita­nek" francuskiego pisarza Georgesa Bernanosa i dramat ten pokazał w podziemiach kościo­ła ojców Karmelitów Bosych na Wzgórzu świętego Wojciecha.

Życie i śmierć. I męczeństwo. "Dialogi..." opierają się na fak­cie historycznym, śmierci szes­nastu karmelitanek z Compiegne, ściętych z wyroku fran­cuskiego trybunału rewolucyj­nego w 1794 roku. To ostatnie dzieło tego katolickiego pisa­rza, przepojone lękiem, pisane tuż przed jego śmiercią w 1948 roku.

Ten tekst jest bardzo wznios­ły. Podejmuje zasadnicze pro­blemy sensu ludzkich postępo­wań, aż po próbę najważniej­szą, aż po sprawdzian ostatecz­ny, aż po śmierć. Dzisiaj jednak jest to dla słuchacza momen­tami zbyt wykoncypowane, zbyt patetyczne.

Ale przecież prawda ludzkich emocji dochodzi tu do głosu. Realizator spektaklu, poznański reżyser Przemysław Basiński prowadzi "Dialogi..." prosto, można powiedzieć naturalnie. To rzeczywiste starcie ludzkich racji. Określanych racjami wyższymi, ale mającymi swe umo­cowanie w ludzkiej psychice.

Wątek przemiany młodej nowicjuszki. Siostry Blanki od Agonii Chrystusa, przemiany duchowej, przezwyciężenia lę­ku znajduje piękne, przejmujące zwieńczenie. Porusza widza muzyka Tadeusza Woźniaka... Karmelitanki idą na śmierć. Do­browolnie towarzyszy im Blan­ka, która poprzednio uciekła. Wybiera śmierć, z całą świado­mością, z całym ludzkim lękiem.

Ta scena ma wiele w sobie wzniosłości. I aż zaskakuje pęk­nięcie iluzji magii teatru, gdy zakonnice wysuwają się znowu zza klasztornych kolumn, z róż­nych wnęk i załomów muru - po prostu do aktorskich, ukłonów...

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji