Artykuły

Studenca premiera Adriany Lecouvreur

Ta inscenizacja, niewystawianej w Pol­sce po wojnie opery o wielkiej XVIII-wiecznej francuskiej ak­torce, zyskała dosko­nałe opinie krytyki po premierze i uzna­nie publiczności. Wysoko oceniono re­alizację muzyczną Tadeusza Kozłowskie­go i koncepcję sce­niczną reżysera To­masza Koniny. W niedzielnym spektaklu zaśpiewają m. in. Anna Cymmerman - Adriana, Tomasz Jedz - Maurizio, hrabia Saksonii, Przemysław Rezner - inspicjent Michonnet, Piotr Nowacki -książę di Bouillon, Bernadetta Wiktoria Grabias - księżna di Bouillon. W partiach baletowych wystą­pią: Edyta Wasłowska, Karolina Sasin-Barylska, Monika Ma­ciejewska i Grzegorz Cecherz. Za pulpitem dyrygenta stanie Ta­deusz Kozłowski.

Po spektaklu w ka­wiarni Teatralnej zaplanowano spo­tkanie z Tadeuszem Kozłowskim, Toma­szem Koniną i wyko­nawcami głównych partii opery.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji