Artykuły

Z kraju

Teatr Muzyczny w Gdyni dał premierę "Kabaretu literackiego Afanasjewa" w re­żyserii autora. Spektakl nosi charakter propozycji autorskiej, przypomina twórczość literacką i teatralną pisarza począw­szy od czasów studenckich. Muzyczną oprawę spektaklu granego na scenie kameralnej, przygotował Andrzej Głowiński. Natomiast na dużej scenie pre­zentowana jest we włoskiej wersji językowej opera Georga F. Haendla "Kserkses", którym to spektaklem przygotowanym przy udziale Bałtyckiej Agen­cji Artystycznej, gdyńska sce­na akcentuje swój udział w ob­chodach 300-lecia urodzin wy­bitnego kompozytora. Reżyse­rem spektaklu jest Hanna Choj­nacka a kierownictwo sprawu­je Ewa Michnik.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji