Artykuły

Kabaret i Kserkses

W najbliższą sobotę, 9 marca o godz. 19 na małej scenie Teatru Mu­zycznego w Gdyni od­będzie się kolejna pre­miera. Spektakl nosi ty­tuł "Kabaret" i opiera się na literackiej oraz teatralnej twórczości JE­RZEGO AFANASJEWA - znanego pisarza i re­żysera. O muzyczną oprawę przedstawienia zadbał ANDRZEJ GŁO­WIŃSKI, scenografię projektowała ALINA RONCZEWSKA - AFANA­SJEW. Spektaklowi to­warzyszyć będzie cieka­wy program zatytułowany "Sfery niższe - sfe­ry wyższe", na który złożą się maleńkie opo­wiadania J. Afanasjewa powstałe w ostatnich latach.

Tydzień później 16 bm. - premiera na du­żej scenie. Tym razem - zupełna nowość w dotychczasowej praktyce TM, a mianowicie ope­ra! "Kserkses" Georga F. Haendla w oryginalnej włoskiej wersji językowej, przygotowany przy współpracy z BART. Tą inscenizacją włącza się gdyński teatr do światowych obcho­dów 300-lecia urodzin wybitnego kompozytora, w którego bogatym do­robku "Kserkses" był jedną z ostatnich oper. Dzieło to, zaprezentowane po raz pierwszy w Londynie na przełomie 1737 i 1738 roku, spotka­ło się od razu z dobrą oceną krytyki, dostrze­gającej i muzyczną cha­rakterystykę postaci, i zwartość akcji, i bogac­two obrazków rodzajo­wych, a także tragiczne rysy, jakimi obdarzone zostały komiczne w za­sadzie postacie.

Gdyńską realizację "Kserksesa" przygoto­wali: HANNA CHOJNACKA (reżyseria), EWA MICHNIK (kierownictwo muzyczne) i JAN BERNAŚ (scenografia).

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji