Artykuły

Na zgliszczach

Kiedyś nawet nie wyobra­żałem sobie, że można skompo­nować coś takiego jak opera! Co to w ogóle jest: chodzą po scenie i śpiewają "kooooocham cieeeebieee".

- Wydawało mi się to kom­pletnie bez sensu - mówi kom­pozytor oper "Manekiny" i "Antygona" Zbigniew Rudziński.

Zdanie jednak zmienił, bo dostał zamówienie i znalazł temat, który śpiewany nie musi być śmieszny. A zamó­wienie jest najlepszą inspiracją do napisania jakiegoś utworu. Tak było zawsze.

- Pomysł skomponowania opery do dramatu Sofoklesa podpowiedział mi dosyć daw­no temu dyrektor Warszaw­skiej Opery Kameralnej Stefan Sutkowski. Wtedy ta sztuka miała inne znaczenie. Jej sens odczytywano jako szczypanie władzy. Dzisiaj szczypać moż­na bez żadnych konsekwencji, ale może właśnie dlatego dra­mat Antygony zyskał nowy, ponadczasowy wymiar - pod­kreśla kompozytor opery skomponowanej w 2001 roku.

Po premierze, która miała miejsce w Warszawskiej Ope­rze Kameralnej 17 paździer­nika października 2001 roku dziennikarz zapytał mnie, dla­czego odmłodziłem jednego z bohaterów. Chodzi o Tyrezjasza, który w oryginale jest starcem, wieszczem przepo­wiadającym przyszłość i napominającym Kreona króla Teb. Ja zrobiłem ze starca chłop­czyka - opowiada Z. Rudziński Wyjaśnienie tylko na pozór jest trudne. - Jaki dorosły czło­wiek powie komuś, od kogo zależy, prawdę prosto w oczy? Boimy się utraty przywilejów, stanowiska, pracy. Prawdę powie albo głupiec, albo dziec­ko. Ja wybrałem dziecko, bo przypomniała mi się bajka Andersena, w której wszyscy zachwalają piękne ubranie cesarza, a tylko dziecko krzy­czy głośno, że król jest nagi.

Wrocławska inscenizacja opery wzbudzi zapewne wie­le emocji. Reżyser spektaklu, Marek Grzesiński, zdecydo­wał się bowiem na przenie­sienie akcji dramatu z antycz­nej Grecji na gruzy nowojor­skiego Światowego Centrum Handlu, czyli WTC. Wro­cławska "Antygona" rozpocz­nie się 11 września 2001 roku. Czy taki wybór sprawi, że dzie­ło Sofoklesa i Rudzińskiego zyska nowy wymiar, widzowie przekonają się 7 lutego. Począ­tek spektaklu g. 19.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji