Artykuły

Klasyka w Teatrze TV. Edward II

Trwają prace na planie kolejnego przedstawienia realizowanego dla Teatru Telewizji. Tym razem będzie to spektakl dla miłośników klasyki i historii teatru.

Jesteśmy w pod­ziemiach kościoła położonego na te­renie warszawskiego Uniwersytetu im. Kar­dynała Wyszyńskiego. Chłodne, surowe po­mieszczenia. Przenosimy się do średniowiecznej Anglii. Naszym przewod­nikiem jest znakomity reżyser Maciej Prus.

- Realizuję tu sztukę Christophera Marlowe'a "Edward II". Marlowe to wielki dramaturg angielski, rywal Szekspi­ra. Przez jakiś czas na­wet utożsamiano tych dwóch autorów.

Jest to niezwykły dra­mat o królu igrającym ze swoim losem. Historia Edwarda Drugiego to opowieść o człowieku, który druzgocze wszyst­kie konwenanse - nie li­czy się z nimi. Sprowa­dza na dwór swoich fa­worytów, czym dopro­wadza do buntu. Chciałbym w tej sztuce ukazać, po­przez losy Edwarda, los człowieka, który jest odważniejszy od innych, który lubi prowokować, aby dowiedzieć się, gdzie leżą granice tej gry i co naprawdę znaczy czło­wieczeństwo.

Nie będzie to monu­mentalny fresk historycz­ny. Koncentruję się tu na postaci, na człowieku, na jego wyborach. Udało mi się zaangażować znako­mitych aktorów. Tytuło­wą rolę gra Artur Żmi­jewski. Jest to świetny aktor, szalenie uniwersal­ny. Potrafi być i lekarzem we współczesnym serialu i znakomicie udźwignąć rolę króla w stylu szek­spirowskim. Obok niego zobaczymy m.in. Andrze­ja Zielińskiego w roli Lancastera, Mariusza Bonaszewskiego jako Mortimera, Szymona Bobrowskiego - Kenta i świetną, jak zawsze w teatrach, Kingę Preis w roli Isabelli. Uważam, że po wielu tekstach współczesnych, w Tea­trze TV nadszedł czas na klasykę. Serdecznie za­praszam.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji