Artykuły

Jam częścią tej siły...

Spektakl "Potępienie Fausta" Hectora Berlioza, koprodukcja Los Angeles Opera i Teatru Wielkiego, to najnowsze dokonanie reżyserskie Achima Freyera. W piątek usłyszymy je na stołecznej scenie. Dzieło powstałe na podsta­wie "Fausta" Goethego Berlioz napisał, gdy miał zaledwie 25 lat. Realizacja przygotowana w dwusetną rocznicę urodzin francu­skiego kompozytora epoki romantyzmu miała swoją amerykańską premierę we wrześniu. Postać Fausta jest dla reżysera metaforą człowieka zanurzonego w industrialnym społe­czeństwie, egocentryczne­go intelektualisty, pełnego romantycznych idei i tęsk­not.

Nazwisko Achima Freyera wymieniane jest obok czo­łowych artystów współcze­snych - Wernera Herzoga, Petera Greenewaya, Rober­ta Wilsona. Początkowo gra­fik zwrócił się ku teatrowi dzięki spotkaniu z Bertholdem Brechtem. Cechą jego realizacji teatralnych jest wpływ myślenia plastyczne­go - Freyer traktuje scenę jak ramę obrazu. Z myślą o urzeczywistnianiu teatralno-operowych wizji malar­skich artysta założył własną grupę artystyczną Freyer Ensemble, składającą się z aktorów, akrobatów, mu­zyków, śpiewaków, tancerzy i projektantów. Polskiej premierze towa­rzyszyć będzie wystawa malarstwa Achima Freyera.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji