Artykuły

Od deski do deski

Światowa prapremiera, sympozjum naukowe, wizyty znanych gości, promocja książki. To program dwudniowych uroczystości jubileuszowych w Teatrze im. S. Jaracza, które rozpoczynają się już dzisiaj.

Jubileusz obchodzimy z podniesionym czołem - mówi Janusz Kijow­ski, dyrektor teatru. - Nie przysłaniamy fetą kiepskiej rzeczywistości. Jesteśmy in­stytucją rozpędzoną i ambit­ną. Teatr czeka remont, który mu się należy od dawna. Ma­my zabezpieczony budżet z Ministerstwa Kultury. Wiele nam się udało.

Kwiaty i wspomnienia

"Jaracz od deski do de­ski" - sympozjum poświę­cone dziejom teatru, otwo­rzy dzisiaj o godz. 11 w ra­tuszu obchody jubile­uszu 60-lecia teatru. Wezmą w nim udział kulturoznawcy i historycy teatru z UWM. O godz. 17 na sce­nie kameralnej odbędzie się spotkanie z Tadeuszem Prusińskim, autorem książki "Jest teatr w Olsztynie...".

W sobotę o godz. 12 lu­dzie teatru złożą kwiaty pod pomnikiem Stefana Jara­cza, patrona teatru. Włady­sław Jeżewski, olsztyński aktor, odczyta testament ar­tystyczny pod popiersiem wybitnego dyrektora, akto­ra i reżysera. O godz. 15 w teatrze pojawi się Daniel Passent, wychowanek Jaku­ba Prawina, pierwszego po wojnie przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Naro­dowej. Znany publicysta będzie wspominał powojenny Olsztyn. Towarzyszyć mu będzie córka Agata Passent. Na wszystkie te spotkania wstęp wolny.

Magia i obrzędowość

Głównym punktem ob­chodów jubileuszu będzie premiera "Bab pruskich" Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej, olsztyńskiej pisarki, poetki, autorki słuchowisk. Prapremiera sztuki, która opowiada historię naszego regionu, rozpocznie się w sobotę o godz. 17. Spek­takl, którego akcja dzieje się w pogański Dzień Mo­kradeł, wyreżyserował Szczepan Szczykno. - To trudny utwór, ale nie­zwykle ciekawy, pełen magii i obrzędowości - mówi reżyser. - Starałem się jak naj­więcej przekazać z jego kli­matu, w którym zaklęta jest historia tych ziem. Muzykę do spektaklu przygotował Johann Niklaus i Maciej Kaziński ze Scholi Teatru Wiejskiego "Węgajty".

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji