Artykuły

Baby od kulis

Chcemy stworzyć taki teatralny klub wymiany myśli - mówi Janusz Kijowski, dyrektor Teatru im. S. Jaracza. W sobotę odbędzie się w nim pierwsze spotkanie z cyklu popremierowych dyskusji z twórcami.

Reżyser, autorka sztuki, twórcy muzyki oraz od­twórcy głównych ról - najważniejsze osoby zaanga­żowane w pracę nad spekta­klem "Baby pruskie" otworzą w sobotę cykl "Didaskalia". Razem z publicznością, która wcześniej obejrzy spektakl na dużej scenie, będą dyskuto­wać o inscenizacji utworu, oczekiwaniach i rozczarowa­niach z nią związanych. - Chcemy, by teatr stał się w pewnym sensie domem sztuk, gdzie spektakle to tyl­ko zaczyn szerszej debaty - mówi dyrektor Kijowski.

Wymiana myśli

Oprócz autorki "Bab pru­skich" - Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej, reżysera - Szczepana Szczykno, twór­ców muzyki - Wolfganga Niklausa i Marcina Kazińskiego oraz odtwórców głównych ról w spotkaniu wezmą udział goście z ze­wnątrz. Do dyskusji zapro­szono Ewę Stocką-Kalinowską, dziennikarkę Progra­mu II Polskiego Radia oraz Kazimierza Brakonieckiego, poetę i eseistę. - Chcemy integrować różne środowiska artystycz­ne, stworzyć przestrzeń wy­miany myśli - tłumaczy Andrzej Kijowski. - Nową formułę pokazów spektakli premierowych kierujemy do ludzi sztuki i kultury oraz do miłośników teatru. Pu­bliczność będzie mogła "odpytać" autorów spektakli ze scenicznych intencji, zamia­rów i faktów.

Środek procesu

To nie koniec nowych pro­jektów teatru. W poniedzia­łek o godz. 19 na scenie Mar­gines rusza kolejny cykl te­atralny "Dramat w działa­niu", prezentujący współcze­sną dramaturgię. Podczas pierwszego spotkania olsz­tyńscy aktorzy zaprezentują "Miasto, w którym mieszkam ja"- utwór Iwana Wyrypajewa, jednego z najciekaw­szych młodych rosyjskich dramaturgów. Cykl "Dramat w działaniu" to poligon doświadczalny, na którym młodzi reżyserzy bę­dą sprawdzać nowe dramaty przygotowywane w formie czytanej. Każdy z nich ma prawo posługiwania się ele­mentami inscenizacji, np. muzyką czy "podgrywaniem"scen przez aktorów. - Widzowie zostaną wprowadzeni w środek pro­cesu pracy nad spektaklem, dopuścimy ich do etapu pró­by czytanej - mówi Andrzej Bartnikowski, inicjator cyklu i reżyser pierwszego dramatu. - W tym cyklu będziemy prezentować przede wszyst­kim teksty prapremierowe dramatu poszukującego, któ­ry mówi o ważnych, często niewygodnych sprawach, po­sługuje się językiem nowej dramaturgii.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji