Artykuły

Polscy aktorzy, włoski reżyser

"... Komedia była skłonnością mego życia, a dobra komedia sta­nowiła cel mego życia..." - napi­sał w jednym ze swoich pamiętni­ków Carlo Goldoni. I niewątpli­wie udało mu się go osiągnąć. "Łgarz" zaliczany jest do arcydzieł literatury włoskiej. Dziś w Teatrze Współczesnym premiera tej sztuki.

- Moim mistrzem był Giorgio Strehler, który pokazał mi, ile moż­na znaleźć w Goldonim. Zauważy­łem też, że polscy aktorzy bardzo lubią tego reformatora teatru i spo­tykają się z nim chętnie. To spotka­nie między dobrymi sztukami we­neckimi a fantazyjnymi aktorami polskiego teatru rodzi ożywienie widowni - opowiada Giovanni Pampiglione, reżyser spektaklu.

Goldoni jest reformatorem teatru włoskiego. Zerwał z tradycyjną ko­medią masek i stworzył "odmianę komedii dell`arte".

W spektaklu Teatru Współcze­snego zobaczymy min.: Krzysztofa Kowalewskiego, Zbigniewa Su­szyńskiego, Jacka Rozenka, Piotra Adamczyka, Agnieszkę Suchorę, Ewę Gawryluk. Muzykę skompo­nował Stanisław Radwan.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji