Artykuły

Idźcie zobaczyć Holoubka

WYBITNY krytyk angielski,Tyrone napisał po zwiedzeniu Warszawy,że jest ona najbardziej tea­tralnym miastem na kuli ziemskiej ponieważ można w jej teatrach zo­baczyć dramaturgię wszystkich epok,stylów i- konwencji. Tyrone nie wie­dział jeszcze wówczas,że do lau­rowego wieńca warszawskiej sławy teatralnej dojdą dwaj wybitni przedstawiciele helleńskiej klasyki: Plautus(adaptator greckiego komediopi­sarza Filemona) i sam wielki Sofokles. Zdumiewająca jest znajomość du­szy ludzkiej i umiejętność tak ko­munikatywnego przedstawiania wszystkich jej drgnień,jak to po­kazuje Sofokles w "Edypie królu",wystawianym obecnie na scenie Teatru Dramatycznego w inscenizacji i reżyserii Ludwika Rene i scenogra­fii Jana Kosińskiego.

Tragedia Edypa,poety,mędrca i króla - skazanego przez przeznacze­nie na dokonanie najbardziej ha­niebnych zbrodni ojcobójstwa i ka­zirodztwa z własną matką jest zbyt znana, aby ją trzeba było powta­rzać. Ten na wskroś szlachetny człowiek,wzór wszelkiej doskonałości,skazany przez fatum na swój tragi­czny los,czyni wszystko,aby los ten odmienić. Kiedy jednak jego wysił­ki nie dają rezultatu,nie waha się przed ukaraniem siebie samego za dokonane zło.

Postać tytułową kreuje w przed­stawieniu GUSTAW HOLOUBEK. O aktorstwie tego artysty można by pisać rozprawy,jest ono tak bogate,tak wszechstronne i tak przejmują­ce przy całej oszczędności środków wyrazu. Jego Edyp jest w każdym momencie w pełni ludzki,bliski i tragicznie zrozumiały. Oddalony od nas w czasie o 2.400 lat (Sofokles żyt w latach 496-406 p.n.e.) bohater an­tycznej tragedii stał się dzięki ge­nialnej grze Holoubka naszym współczesnym,bliskim i zrozumiałym. Nie dziw,że obok tak wielkiej indywi­dualności i jedyności zjawiska artystycznego pozostałe postacie giną w cieniu,że nie zauważa się nawet świetnej Wandy Łuczyckiej (Jokaste - matka i żona Edypa),ani IGNACEGO GOGOLEWSKIEGO (Kreon),ani nawet powtarzającego in­terpretację żebraka Akki (z "Anioł wstąpił do Babilionu") ALEKSAN­DRA DZWONKOWSKIEGO.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji