Artykuły

Maj w Teatrach Stolicy (fragm.)

Największym wydarzeniem w repertuarze majowym będzie premiera "Króla Edypa" Sofoklesa w TEATRZE DRAMATYCZNYM. W przerwie miedzy próbami udało mi się zamienić kilka zdań z reżyserem przedstawienia Ludwikiem Rene i kierowni­kiem literackim teatru Kon­stantym Puzyną...

Nie,nie mamy zamiaru odtwarzać antycznych ani postromantycznych prób insce­nizacji. Dokonany przez Dy­gata dla naszego teatru prze­kład prozą stał się pewnego rodzaju kluczem scenicznym. Zdecydowaliśmy się na pro­zę mimo istnienia kilku dob­rych przekładów poetyckich,które mimo walorów rytmicznych brzmią w partiach chó­ru prawie zawsze sztucznie. Chodziło nam także o to,aby warstwa wiersza nie za­ciemniała problemów. Żadnych aluzji treściowych nie wprowadzamy. Jakąś próbę nawiązania do antyku stanowić będą aluzje formalne. Bardzo interesującą ilustra­cją muzyczną stworzył Tade­usz Baird: muzykę konkret­ną,instrumentalną zastąpią ludzkie głosy,orkiestra wo­kalna - efekt jest dość nie­zwykły,niepokojący,bardzo współczesny,a zarazem sta­nowi to nawiązanie do sty­listyki antycznej.

To oczywiście na razie tyl­ko propozycje. Wszystko jest w reku Boga i Holoubka,odtwórcy głównej roli....

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji