Artykuły

Po Goetzu król Edyp

"SM" rozmawia Gustawem Holoubkiem laureatem nagrody Boya

Na widownię Teatru Dramatycznego,w czasie przedsta­wienia sztuki Sartre'a "Pan Bóg i diabeł" wchodzi często je­den z najwybitniejszych znawców teatru. Twierdzi on,że za każdym razem Gustaw Holoubek w roli Goetza jest dla niego nowym odkryciem. Sartre'owski Goetz,jak już informowaliśmy wczoraj, przyniósł Holoubkowi nagrodę krytyki m. Boya w dziedzinie twórczości artystycznej. Złożyliśmy znakomitemu aktorowi gratulacje i rozpoczęliśmy rozmowę oczywiście od "Pana Boga i diabła".

- Rola w tej sztuce przyniosła mi dużo satysfakcji - mówi Ho­loubek - i to więcej w czasie samych przedstawień,niż w okre­sie prób. Próby były ciężkie,mie­liśmy różne obawy i nawet pre­miera nie bardzo nas zadowoliła. Dopiero w ciągu grania starali­śmy się wspólnie z reżyserem wydobyć z niej inne wartości,za­stosować prostsze środki wyrazu. Zdarza się tak tylko ze sztukami które dostarczają bogatego ma­teriału dla teatru gdyż na ogół od premiery sztuki wystawiane są w niezmienionej formie. Na interpretację roli Goetza ogrom­ny wpływ ma również reakcja publiczności - to znaczy w jaki sposób przyjmuje ona te postać.

- Jest więc Pan zwolennikiem,jeśli tak można określić,aktor­stwa twórczego...?

- Odpowiadają mi najbardziej role które umożliwiają osobisty komentarz.

- Czy ma Pan dużo takich wy­branych ról?

- Ogromną ilość. Tymczasem przygotowuje się do roli króla Edypa. Nie muszę mówić,że jest to przedsięwzięcie bardzo poważne. "Król Edyp" Sofoklesa zosta­nia wystawiony na scenie Teatru Dramatycznego w nowym przekładzie - prozą - St. Dygata. Język jest bardziej uwspółcześniony,przystępny.

- Których dramaturgów ceni Pan najbardziej?

- Szekspira i Czechowa,ale tak się jakoś złożyło, że nigdy nie grałem w ich sztukach,interesuje mnie również współczesny dramat amerykański.

- Oglądamy Pana nie tylko w teatrze,ale również w telewizji, w filmach.

- W najbliższym czasie wejdą na ekrany dwa "moje" filmy; "Rozstanie" i "Czas przeszły". Teraz skupiam wszystkie swoje siły na teatralnej scenie.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji