Artykuły

Świat według Turriniego

W Teatrze Studio w nie­dzielę premiera "Pa­sji" w reżyserii Zbignie­wa Brzozy. Scenariusz powstał na podstawie sztuki "Szatan i śmierć" Petera Turriniego, fragmentów reportażu Wojcie­cha Tochmana, dramatu Janosa Haya oraz tekstów napisanych przez Zbi­gniewa Brzozę.

- Po "Balu pod Orłem", który opo­wiadał historię PRL-u, chciałem na po­żegnanie z Teatrem Studio zrobić oso­biste przedstawienie, spektakl o współ­czesnych Polakach - zapowiada reży­ser, który dyrektorem tej sceny będzie już tylko do końca sezonu.

Zbigniew Brzoza od dawna wnikli­wie czyta utwory Turriniego. W Tea­trze Studio wystawiał "Miłość na Ma­dagaskarze" i "Nareszcie koniec".

W "Szatanie i śmierci" ("Tod und Teufel", 1990 r.) austriacki dramaturg przedstawia groteskową wizję świata, w którym nie obowiązują żadne war­tości. To historia księdza, którego swo­ista droga krzyżowa ma zakończyć się ukrzyżowaniem w szafie. - Ksiądz chce przywrócić właściwą miarę rzeczy. Groteskowy w efekcie gest jest zna­kiem bezmiaru rozpaczy i bezradno­ści - wyjaśnia reżyser.

O swoim szczególnym stosunku do Turriniego mówi: - Autorzy obszaru niemieckojęzycznego nie cenią war­tości mieszczańskich, a Turrini jest mi z nich najbliższy. Jego bohaterowie najbardziej odpowiadają mojemu wy­obrażeniu o współczesnym człowie­ku, którego osobowość zbudowana jest według sprzecznych zasad. Wydaje im się, że postępują zgodnie ze sobą. Jed­nak w zależności od sytuacji nieświa­domie podporządkowują jej swoje za­chowania, wartości, swój światopo­gląd.

Peter Turrini przyjedzie do War­szawy na niedzielną premierę "Pasji".

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji