Artykuły

W teatrach warszawskich (fragm.)

Grana jest też w Warsza­wie sztuka, za której szybkie, jak na nasze stosunki, wpro­wadzenie na sceny polskie należy się duże uznanie Te­atrowi Wojska. Chodzi o największy sukces scen świato­wych - "Pamiętnik Anny Frank", adaptowany dla sce­ny przez Frances Goodricha i Alberta Hacketta. Jak na wszystkich scenach obu półkól, stał się i n nas "Pamięt­nik" największym wydarze­niem teatralnym. Podobnie jak ogromnym wydarzeniem literackim był sam pamiętnik Anny, który ukazał się już w dwudziestu kilku krajach. Jest to wstrząsający doku­ment o największej zbrodni, jaką zna ludzkość - zbrodni wymordowania przez hitle­rowców Żydów europejskich. Pamiętnik 15-letniej Anny Frank, mówiący nam dzień za dniem o losach ukrywają­cej się grupy Żydów - od momentu schronienia się na zamaskowanym poddaszu amsterdamskiego domu w 1942 r. do wykrycia ich przez zbrodniarzy w zielonych mundurach 4 sierpnia 1944 r. - mógł zostać znaleziony w Warszawie, Pradze, Paryżu, Kijowie, Oslo, w setkach miast Europy.

Sztuka wstrząsa reportażową relacją, odtwarza wielo­rakie konflikty charakterów, ukazuje ich namiętności, pra­gnienia i tęsknoty, które w tym małym światku - na zakonspirowanym poddaszu, w atmosferze wiecznego strachu przed Gestapo, czyli śmiercią - potęgują się, do­chodzą do najbardziej krań­cowych, nieraz zwierzęcych form, jakich nie osiągnęłyby w normalnych warunkach.

Poznajemy w sztuce ludzi wartościowych, jak rodzice Anny, przeciwstawionych egoistycznym drapieżcom Van Daanom, i szlachetnych Ho­lendrów - Kralerów, bez wahania narażających się hi­tlerowcom za ukrywanie dwóch rodzin żydowskich. Najpiękniejszą postacią sztuki jest jednak sama autorka pamiętnika.

Przedstawienie jest wiel­kim sukcesem Teatru Woj­ska, a przede wszystkim re­żysera Jana Świderskiego. Janina Traczykówna rolą An­ny wykazała dalszy rozwój swego nieprzeciętnego talen­tu. Jej Anna jest zależnie od sytuacji tragiczna lub dziewczęco beztroska. W przer­wach między odsłonami sły­szymy sugestywny głos Traczykówny odczytującej te fragmenty pamiętnika, które nie zostały zainscenizowane. Z pozostałych wykonawców wymienimy Bolesława Płot­nickiego (ojciec Anny), Ry­szardę Hanin (matka) i Ewę Krasnodębską (p. Van Daan).

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji