Artykuły

"Beczka prochu" nagrodzona

Trzecią nagrodę im. Marka Okopińskiego otrzymał Teatr "Wybrzeże" na Mię­dzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Kontakt" w Toruniu za realizację sztuki "Beczka prochu" Dejana Dukovskiego w reżyserii Grażyny Kani.

To odważne i przerażające przed­stawienie. Macedoński pisarz anali­zuje psychiczną degrengoladę swych bohaterów. Ofiara staje się katem, by za chwilę znów przeisto­czyć się w ofiarę. To teatr społeczne­go realizmu. Dla bohaterów "Beczki prochu" historia nie miała litości. Bałkany to właśnie beczka prochu, Bałkany to "odbytnica z hemoroida­mi" - mówi Dukovski. Grażyna Ka­nia wydobyła z aktorów grających w tym spektaklu maksimum emocji: Mirosław Baka, Dariusz Szymaniak, Piotr Jankowski - porażają sugestywnością, Florian Staniewski i Grzegorz Gzyl dopełniają okrucień­stwa podszytego strachem, Małgo­rzata Brajner i Małgorzata Oracz zamykają się w bólu. Jury Międzyna­rodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" doceniło wielowarstwowość tej sztuki. Nagroda im. Okopińskiego ma szczególne znaczenie - wszak Marek Okopiński był kiedyś dyrektorem Teatru im. Horzycy w Toruniu i dyrektorem Teatru Wybrzeże reżyserem, który wraz ze Stanisławem Hebanowskim odci­snął ważne artystyczne piętno na Te­atrze "Wybrzeże". Gratulujemy tej nagrody Teatrowi "Wybrzeże", bo­wiem znowu wraca do naszego ze­społu dobra festiwalowa passa.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji