Artykuły

BAŁKANY. Wspólny projekt Belgradu i Gdańska

Polska prapremiera sztuki "Beczka prochu" Dejana Dukovskiego w Wybrzeżu rozpocznie w niedzie­lę 7 kwietnia tygodniową sesję poświęco­ną Bałkanom. Organizatorzy razem z inte­lektualistami z Belgradu chcą pokazać, że Bałkany to nie tylko zarzewie konfliktów. W programie m.in. dyskusja panelowa z udziałem artystów i intelektualistów, po­kazy bałkańskich filmów fabularnych i do­kumentalnych oraz koncerty.

Bałkany często są postrzegane przez mieszkańców Europy jako źródło krwa­wych konfliktów. Tam rozpoczęła się I woj­na światowa, tam toczyły się w latach 90. krwawe wojny, tam również dochodziło do bezprzykładnych zbrodni i etnicznych walk pod koniec XX wieku. Tytuł projektu jest jednak opatrzony znakiem zapytania.

Organizatorzy razem z intelektualis­tami z Belgradu, chcą pokazać, że Bał­kany to nie tylko zarzewie konfliktów. Chcą spojrzeć na ten zakątek świata nie przez celownik karabinu, nie z perspek­tywy politycznej, ale przez pryzmat naj­nowszych dokonań artystycznych. Pro­jekt ma na nowo odkryć ten region Eu­ropy. Ukazać ludzi budujących swój świat nie dla wojny, ale wbrew niej.

Projekt realizują, oprócz Wybrzeża i NCK-u, instytucje kulturalne z Belgradu: Low-fi Video.Lfv Association, Film Institute, Radio B92, Remont Independent Artist Association. W organizację przedsię­wzięcia zaangażowane są także Gdański Akademicki Dyskusyjny Klub Filmowy Miłość Blondynki oraz Akademickie Centrum Kultury.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji