Artykuły

Węzeł bałkański

Polską prapremierą sztuki macedończyka Dejana Dukovskiego "Beczka prochu" rozpoczął się na deskach Teatru wybrzeże w Gdańsku tygodnio­wy cykl imprez pn. "Bałkany. Beczka prochu?", który, być mo­że, pozwoli zrozumieć Polakom problem gwałtownego rozpadu Jugosławii i trapiących ten region konfliktów.

Być może - bo już otwierające cykl widowisko sceniczne - języ­kiem pełnym wulgaryzmów i za­chowaniami bohaterów, z mno­gością agresji, demonstrowanej nienawiści i bezrozumnego okru­cieństwa - buduje mur niezrozu­mienia dla tak zdziczałej społecz­ności. W sztuce, którą reżysero­wała Grażyna Kania 21 postaci gra tylko 7 aktorów (teatr oszczę­dza na obsadzie?), więc widzom kreacje się mieszają i potęguje to zagubienie w rozumieniu konfliktów opisanych w sztuce. Zostaje wrażenie chaosu.

Być może ów chaos częściowo uporządkują kolejne, zaplanowa­ne do 14 bm. imprezy, m. in. dyskusja panelowa artystów i intelektu­alistów z Bałkanów i Polski oraz byłego mediatora ONZ na Bałka­nach Tadeusza Mazowieckiego, spektakl taneczny "La danza Apocalypsa Balcanica", wspólny kon­cert muzyki z motywami bałkań­skimi w wykonaniu zespołu Triceratops Tymona Tymańskiego (na­szego felietonisty) i grupy Darkwood Dub z Belgradu, wreszcie przegląd filmów dokumentalnych i fabularnych o najnowszych wy­darzeniach w tym regionie.

Imprezom patronują ambasady Serbii i Macedonii, polskie pla­cówki w tych krajach oraz funda­cje kulturalne i polityczne. Orga­nizatorem jest Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji