Artykuły

Wielki dzień baletu

"Romeo i Julia" do muzyki Ser­giusza Prokofiewa oraz "Pół dnia Północy" do muzyki J. P. Nystromsa, to inscenizacje, które zaprezen­tują na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu artyści Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego. Za­powiadają się one jako znamienne wydarzenie sztuki baletowej. Oto bowiem dyr. Ewie Wycichowskiej udało się pozyskać dla ich wysta­wienia dwie znakomite postacie światowej sztuki tanecznej Birgit Cullberg oraz jej syna Matsa Eka.

Birgit Cullberg zasłynęła szere­giem znakomitych spektakli w swej ojczystej Szwecji, Danii i Stanach Zjednoczonych. W 1975 roku z baletem Teatru Wielkiego w War­szawie wystawiła "Pannę Julię" według Strindberga. W 1967 r. po­wstał powołany z pomocą rządu szwedzkiego The Cullberg Ballet. Tańczyli w nim m.in. Maurice Be­jart i Rudolf Nurejev. Obecnie The Cullberg Ballet ma skład między­narodowy; asystentem zaś jest Ja­cek Solecki, były solista Polskiego Teatru Tańca.

Mats Ek już mając 8 lat zaczął występować na scenie. Ale naj­pierw poświęcił się reżyserii teat­ralnej, a mając zaledwie 25 lat zo­stał reżyserem i choreografem Szwedzkiej Sceny Narodowej. Od roku 1985 jest dyrektorem artys­tycznym The Cullberg Ballet, gdzie taniec traktuje jako środek wyrazu, służący przedstawieniu jego sprze­ciwu wszelkim przejawom ograni­czania wolności. Uchodzi za jedne­go z najwybitniejszych reformato­rów sztuki tańca XX wieku. Łączy elementy dramatyczne z komedio­wymi, nie unikając groteski. Mats Ek pracował już w wielu krajach świata.

Balet "Pół dnia Północy" to 9 fragmentów ilustrujących w opa­rciu o muzykę południowej Szwe­cji obrazy życia - pracę, miłość, polowanie, walkę.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji