Artykuły

Futbol według Piwowskiego

Związki kultury i sportu trwają od czasów bardzo daw­nych. Z powodzeniem można powiedzieć, że już starożytni... itd. Nowożytnym igrzyskom olimpijskim towarzyszą kon­kursy sztuki, w których polscy twórcy odnosili znaczące sukcesy.

Sport bardzo silnie obecny jest w filmie, zarówno jako temat reali­zowanych obrazów, jak też przez udział w nich uznanych gwiazd. Rzadko natomiast pojawia się w te­atrze. Toteż jako niecodzienne na­leży ocenić najnowsze przedsię­wzięcie Teatru Telewizji.

Będzie to spektakl "Nóż w gło­wie Dino Baggio", zrealizowany przez Marka Piwowskiego we­dług własnego scenariusza. Treść sztuki inspirowana jest pamiętnym ekscesem na stadionie krakowskiej Wisły, kiedy włoski piłkarz Dino Baggio został na boisku ugodzony nożem rzuconym z trybun przez bandytę mieniącego się kibicem. Treścią spektaklu będzie śledztwo prowadzone w Polsce przez in­spektorów Interpolu, których zada­niem jest ustalenie prawdziwego przebiegu wydarzeń, inaczej przedstawianego przez stronę wło­ską, a inaczej przez polską. Ze­tknięcie się z polską rzeczywisto­ścią będzie dla międzynarodowych policjantów prawdziwym szokiem. Na kanwie tego niechlubnego zda­rzenia stworzył Piwowski saty­ryczny wizerunek środowiska lu­dzi związanych z polskim futbo­lem. I trudno się dziwić. Wszak niedawny zjazd PZPN oceniany bywa najczęściej jako kabaret albo ponura groteska.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji