Artykuły

Poezja, dramat, reportaż (fragm.)

Telewizyjne spektakle poetyc­kie, choć przygotowane zaz­wyczaj z dużą starannością, nie zdołały dotąd zdobyć większe­go grona odbiorców, są wciąż programami dla wybranych. Są jed­nak realizacje, które z całą pewno­ścią wykraczają poza utarty krąg odbiorców i dla poezji zdobywają nowych zwolenników. Do takich spektakli zaliczyć trzeba "Umar­łych ze Spoon River" E. L. MASTERSA prezentowanych w dzień zaduszny. Spoon River to pro­wincjonalne, amerykańskie mia­steczko, którego zmarłym miesz­kańcom poeta "wystawił" poety­ckie epitafia. Te właśnie epitafia stały się treścią widowiska mądre­go, skłaniającego do refleksji i za­dumy nad własnym życiem. ,,Ca­łego życia trzeba, by pokochać życie" - to pointa spektaklu.

Rocznicę Rewolucji Październi­kowej telewizja uczciła specjal­nym koncertem artystów radziec­kich, w którym wzdęła udział po­pularna w Polsce TAMARA MIANSAROWA. A wieczorem przypomnieliśmy sobie legendarny film "W okopach Stalingradu". Swoje wielkie triumfy święci w teatrze telewizji klasyka rosyjska przygotowanych niezwykle starannie przez najlepszych reżyserów i w dobrej obsadzie aktorskiej. Po "Zmartwychwstaniu" L. TOŁSTO­JA, "Graczu" , F. DOSTOJEWSKIEGO, "Księżniczce Mery" M. LERMONTOWA i "Dubrowskim" A. PUSZKINA ponownie na ma­łych ekranach Tołstoj. Sztuka "Żywy trup" napisana została w 1900 roku. Wystawiono ją po raz pierwszy na scenie w rok po śmierci autora, i równocześnie w Rosji i w Polsce. W Polsce główną rolę Fiedi Protasowa zagrał wów­czas KAROL ADWENTOWICZ. Odtwórcą tej postaci był również ALEKSANDER ZELWEROWICZ. Ostatnia inscenizacja telewizyjna jest dziełem ANDRZEJA ŁAPICKIEGO, który wystąpił w podwój­nej roli - jako odtwórca głównej roli i jako reżyser.

Fabułę sztuki oparł Tołstoj na wydarzeniu autentycznym, mają­cym swój finał w sądzie. Protasow, hulaka, zgubiony w świecie, by umożliwić swej żonie ponowne wyjście za mąż za innego, powszechnie szanowanego człowieka, pozoruje samobójstwo. ,,Żywy trup" to protest przeciwko obłu­dzie i zakłamaniu, przeciw konwe­nansom i fałszowi życia. Spektakl stał się wielkim popisem sztuki aktorskiej A. ŁAPICKIEGO i E. FETTINGA, a także Z. MAŁYNICZ, J. ROMANÓWNY i W. HAŃCZY. W roli kochanki Protasowa wystąpiła ST. CELIŃSKA.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji