Artykuły

Witkacy inaczej

Blisko pół roku mija od premiery "Narkotyków" w warszawskim Tea­trze Komedia, a cieszą się one wciąż niesłabnącym zainteresowaniem publiczności, czego dowodem pełna na każdym spektaklu sala. Bo też jest co oglądać na scenie "Komedii": widowisko jest kolorowe, rozśpiewa­ne i roztańczone, choć porusza pro­blemy całkiem nielekkie.

Spektakl osnuto na kanwie dwóch utworów Stanisława Ignacego Wi­tkiewicza: wydanych w 1932 roku "Narkotyków" oraz napisanych w 1936 "Niemytych dusz", a ściślej na post scriptum do tego psychologiczno-obyczajowego studium. W "Nar­kotykach" Witkacy dzieli się - mó­wiąc najprościej - swoimi doświad­czeniami na temat różnych nałogów, przestrzegając przed ich szkodli­wością. W post scriptum do "Niemy­tych dusz", snuje rozważania, któ­rych same tytuły budzą uśmiech, brzmią bowiem: "O brudzie", "O gim­nastyce", "O goleniu się" i traktują o wielu innych jeszcze, jak najbar­dziej przyziemnych problemach, o zainteresowanie którymi nikt za­pewne nie posądziłby tego teoretyka sztuki, autora "Nowych form w ma­larstwie" i filozoficznych, awangar­dowych dzieł literackich.

Autorem scenariusza spektaklu "Komedii" i jego reżyserem jest Zbigniew Mich. Nie uroniwszy ni­czego z Witkacowskiego ducha i my­śli, pokazuje on swoją atrakcyjną kompozycję obydwu wyżej wymie­nionych dzieł, w formie oprawionej muzycznie utworami takich sław jak Andrzej Kurylewicz, Marek Grechuta, Stanisław Radwan czy Marcin Krzyżanowski (sprawujący w spektaklu kierownictwo muzycz­ne). Scenografię opracowała Joanna Braun, choreografię Zofia Rudnicka, występują zaś: Krystyna Sienkie­wicz, Andrzej Blumenfeld, Grażyna Dyląg, Cezary Julski i inni, przeważ­nie młodzi artyści. Wszyscy oni tań­czą i śpiewają tego Witkacego zna­komicie.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji