Artykuły

Trąba powietrzna

Jak to się stało, że Adam Małysz, sko­czek narciarski z Wisły, zaczął nagle ska­kać dalej niż inni i wygrywać wszystko, czego tylko Polak wygrać dotąd nie potra­fił?

Do rozwiązania zagadki potrzebne są dwa detale z przedstawienia opartego na prozie krajana Małysza, również urodzo­nego w Wiśle, Jerzego Pilcha. Detal pierw­szy: otóż w spektaklu występuje niejaki Pan Trąba, który ni z tego, ni z owego wy­myśla śmiały plan ustrzelenia Władysława Gomułki z kuszy. Zamiar ów, dodajmy, na­wet z dzisiejszej perspektywy jest równie dalekosiężny jak dalekosiężne są skoki Ma­łysza. Pilchowy wizjoner z Wisły o twarzy warszawskiego aktora Kazimierza Wysoty nosi piękne sumiaste wąsy. Na zdjęciach sprzed roku czy dwóch Małysz prezento­wał się jako absolutny gołowąs. Ale pod­czas Turnieju Czterech Skoczni nad gór­ną wargą naszego arcyskoczka nieco poni­żej gogli widniał już młodzieńczy zarost. Wniosek: Małysz bez wąsów skakał bliżej niż Małysz z wąsami. Wąsy Pana Trąby i wąsy Małysza pomogły im odbudować utraconą tożsamość narodową, odkryć na dnie serca uśpioną ułańsko-sarmacką fan­tazję.

Zioło przypomniał zależność między wą­sami a sukcesem i dlatego w jego spektaklu aktorzy z wąsami grają lepiej od aktorów bez wąsów (wyjątkiem potwierdzającym re­gułę jest Ewa Dałkowska - matka Kohutka). Jednak pracując nad przedstawieniem w Te­atrze Powszechnym, Zioło, oprócz wskaza­nia wąsów jako talizmanu przynoszącego szczęście Małyszowi, wskazał również na wagę systematycznego treningu sportowe­go. Świadczy o tym drugi detal "Innych roz­koszy". Oto w jednej ze scen ojciec Kohutka (grany wspaniale przez wąsatego Kazimie­rza Kaczora) wspólnie z Panem Trąbą uczą jedenastoletniego Pawełka arcytrudnej sztu­ki picia wódki: wdech, bezdech, lu i wydech. Jeśli w Wiśle wszyscy tak wcześnie zaczy­nają systematyczne treningi, to na każdym kolejnym konkursie skoków narciarskich roztrenowany Małysz będzie leciał, leciał i leciał.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji