Artykuły

Olsztyn. Powstaje Społeczna Rada Kultury

Trwają prace nad powołaniem społecznej rady, która pomogłaby zatroszczyć się o rozwój kultury w mieście. Pracujący przy tym projekcie Obywatele Kultury Olsztyna poszukują osób i organizacji, które pomogą m.in. stworzyć strategię związaną z tą dziedziną życia.

Trwają rozmowy Obywateli Kultury Olsztyna z miastem. Urząd miasta zaakceptował już deklarację mówiącą m.in. o potrzebie współdziałania w obszarze rozwoju kultury. Obywatele Kultury przypominali podczas rozmowy w ratuszu o potrzebie systematycznego wzrostu nakładów finansowych w budżecie samorządu na kulturę, zwłaszcza na działania "miękkie", niezwiązane z inwestycjami budowlanymi. Wskazali też na konieczność zwiększenia udziału twórców kultury w zarządzaniu i wsparcia inicjatyw niezależnych.

W spotkaniu brali udział obywatele Kultury Olsztyna reprezentowani przez: Agnieszkę Kołodyńską, Erdmute Sobaszek, Urszulę Kosińską oraz dyrektora Teatru Janusza Kijowskiego i działającego we Wspólnocie Kulturowej Borussii Błażeja Grygo. Byli też przedstawiciele Wydziału Kultury i Komisji Kultury olsztyńskiego ratusza: Marek Ciesielski, Gabriela Konarzewska, Bogusław Żmijewski i Konrad Lenkiewicz.

Uczestnicy wskazywali na ogromne potrzeby zagrożonych w tej chwili, cennych działań artystycznych i wskazywali na potrzebę działań poprawiających efektywność wydawanych środków.

Poniżej przytaczamy list otwarty, który wystosowali Obywatele Kultury Olsztyna, którzy szukają kandydatów do społecznej rady kultury:

"List otwarty do organizacji i środowisk, działających w obszarze kultury Olsztyna

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Społecznej Rady Kultury przez organizacje, instytucje i środowiska troszczące się o rozwój kultury w Olsztynie! Społeczna Rada Kultury jest szansą wywierania konstruktywnego wpływu na realizację polityki kulturalnej miasta i na proces tworzenia strategii kultury. W interesie nas wszystkich jest stworzenie Rady działającej skutecznie, nieograniczającej się do funkcji fasadowych i niebędącej gremium lobbystów zabiegających wyłącznie o interesy własnych organizacji.

Zainicjowane w ubiegłym roku przez Obywateli Kultury Olsztyna i prowadzone wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta prace nad "Deklaracją na rzecz kultury Olsztyna" doszły do istotnego i - mamy nadzieję - konstruktywnego punktu zwrotnego: opracowany został projekt "Deklaracji" zmierzającej do zapewnienia obywatelskiego udziału w tworzeniu i realizacji polityki kulturalnej Olsztyna.

Wierzymy, że dzięki zawartym w "Deklaracji" zapisom uda się w przyszłości zwiększyć środki finansowe przeznaczone na kulturę i wpłynąć na przejrzyste procedury ich zagospodarowania, jak również uratować wiele cennych inicjatyw artystycznych, wzmocnić inicjatywy niezależne i unowocześnić edukację kulturalną.

W "Deklaracji" zostały zapisane następujące postulaty:

- utworzenie Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Olsztyna;

- opracowanie - z udziałem wszystkich środowisk związanych z kulturą olsztyńską - nowej "Strategii Rozwoju Kultury Olsztyna do roku 2025";

- organizacja w 2014 roku Społecznego Forum Kultury z udziałem wszystkich środowisk związanych z kulturą olsztyńską.

Pierwszym krokiem w kierunku realizacji zapisów "Deklaracji" będzie powołanie Społecznej Rady Kultury. Ma ona składać się z 12 osób: 6 osób wskazanych przez Urząd Miasta oraz 6 osób wytypowanych przez olsztyńskie środowiska kulturotwórcze.

Do najważniejszych zadań Rady będzie należało opracowanie nowej Strategii Rozwoju Kultury Olsztyna, przyczyniającej się nie tylko do rozwoju twórczości artystycznej, ale i do zwiększenia dostępności dóbr kultury i szerokiej edukacji kulturalnej. Prace nad tworzeniem strategii będą prowadzone z udziałem ekspertów i w procesie ciągłych konsultacji społecznych, stąd ważna rola systematycznie prowadzonej komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi.

Wybierając kandydatów na członków Rady, prosimy kierować się przede wszystkim ich kompetencjami i gotowością do aktywnej pracy. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: blazej.grygo@borussia.pl do dnia 20 lipca 2013. Jeśli liczba zgłoszonych osób przekroczy maksymalną liczbę wskazaną w "Deklaracji" (6 osób ze strony środowisk społecznych), na specjalnym spotkaniu wszyscy zgłoszeni wybiorą ze swojego grona kandydatów strony społecznej Rady. Nie ma ograniczeń dotyczących kwestii, jakiego rodzaju organizacje mogą przedstawić swoje kandydatury, przyjmowane będą zarówno kandydatury organizacji pozarządowych, jak i nieformalnych inicjatyw niezależnych. Nie ma również wymogu, żeby wskazani kandydaci "reprezentowali" swoją organizację.

W dniu 29 lipca odbędzie się spotkanie Obywateli Kultury Olsztyna i reprezentantów Urzędu Miasta z kandydatami na członków Społecznej Rady Kultury. W pierwszych dniach września przewidujemy zatwierdzenie "Deklaracji na rzecz kultury Olsztyna" oraz składu Społecznej Rady Kultury przez Prezydenta Miasta Olsztyna. Wówczas rozpocznie się intensywny, roczny cykl pracy Rady, którego finałem będzie realizacja Społecznego Forum Kultury we wrześniu 2014.

Wszelkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać od Agnieszki Kołodyńskiej z Obywateli Kultury Olsztyna (tel.: 600 910 189) - z pozdrowieniami w imieniu Obywateli Kultury Olsztyna Erdmute Sobaszek".

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji