Artykuły

Kaligula - kontestator

Najbardziej udane dzieło dramaturgiczne Alberto Camusa, twórcy znanego zwła­szcza dzięki powieściom "Obcy", "Upadek" i "Dżu­ma", jednego z czołowych francuskich egzystencjalistów, cieszy się nie słabną­cym powodzeniem na tea­tralnych scenach, także w Polsce. Teatr Śląski przygotował "Kaligulę" w oparciu o pierwszą wersję dramatu tworzonego w latach 1938- 45. Trudno o postać bardziej znaną z epoki rzymskiego cesarstwa i... bardziej ste­reotypowo kojarzoną z gwał­tem i okrucieństwem nad­użyciem władzy i szaleń­stwem. W interpretacji Camusa rzymski tyran nabiera cech ludzkich, staje się postacią niejednowymiarową, psychologicznie spójną. Pun­ktem wyjścia jest dla pisa­rza śmierć siostry Kaliguli, która pogrąża hegemona w rozpaczy i nadaremnym po­szukiwaniu ludzkiego współczucia. Daje więc światu "lekcję poglądową" absurdu, żelaznej choć obłąkanej logiki, aż do krwawego końca I pod mieczami zdesperowanych, choć u Camusa głów­nie zakłamanych, senatorów-spiskowców.

Inscenizacja Teatru Śląskiego, dzieło Jerzego Zegalskiego, akcentuje zwłasz­cza wątki uniwersalne dra­matu poprzez podkreślenie umowności kostiumu, rekwizytu, sposobu gry. Już w pierwszej scenie Rzymianie pojawiają się... w garnitu­rach, pod krawatami, po­trząsają parasolami jak w deszczowym Londynie, a Kaligula w interpretacji Jerzego Głybina, w dżin­sach i rozchełstanej koszuli upodabnia się do współczes­nego kontestatora szukającego karkołomnych uzasad­nień dla bezwzględności egzystencji. Ważnym ele­mentem spektaklu jest mu­zyka, autorstwa Jerzego Mi­liana, którą najkrócej można określić mianem "jazzowych wariacji na temat monumentalizmu i klęski". W grze zespołu widać jeszcze pewne "niedoróbki" ale ca­łość wypada dość przekonu­jąco.

To trudna sztuka - zawiedzie się na niej każdy, kto szuka łatwej konwencji lub interpretacji powierzchownej, tym więcej jednak może dać satysfak­cji tym, którzy złamią sceni­czny "szyfr"' i odnajdą mo­tywacyjną warstwę dzieła i jego scenicznej interpretacji.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji