Artykuły

Carlo Goldoni - Momolo

"Momolo jest człowiekiem prawym, usłużnym, jest hojny nie będąc rozrzutnym, wesoły nie będąc płochym, kocha kobiety nie kompromitując ich, lubi zabawy nie rujnując się przy tym, staje w obronie każdej słusznej sprawy, ceni spokój, lecz nie ścierpi by go ktoś oszukiwał, jest dla wszystkich grzeczny, jest wiernym przy­jacielem, gorliwym opiekunem, czyż to nie ,,człowiek doskonały"? Aby dany cha­rakter efektowniej wypadł na scenie należy go zestawić z charakterem wręcz prze­ciwnym. Wprowadziłem więc weneckiego nicponia, próżniaka, oszukującego cudzo­ziemców. Momolo nie znając nawet oszukanych osób wybawia je z zasadzki i de­maskuje oszusta. Wreszcie "człowiek doskonały" kończy swą świetną karierę małżeństwem. Sztuka miała ogromne powodzenie, nie miała dialogów pisanych, napisana była jedynie rola głównego aktora, wszystkie inne były improwizacją na dany temat".

Tak w "Pamiętnikach" pisze o swej sztuce Carlo Goldoni sławny dramaturg wło­skiego Oświecenia, reformator komedii dell'arte, autor przeszło 200 utworów scenicznych, w których przedstawiał najczęściej obrazy z rodzinnego miasta - We­necji. Scenę zaludniał mieszczuchami, podupadłymi arystokratami, beztroskimi nic­poniami, kobietami pełnymi wdzięku i sprytu, kłótliwymi gondolierami. Dotychcza­sowe błazenady skostniałej już komedii dell`arte zastąpił obyczajowymi, reali­stycznymi obrazami życia, aktorzy jego grali bez masek, zaś zawrotne tempo akcji, wartkie dialogi, nie improwizowane lecz napisane przez Goldoniego, żywiołowy hu­mor, pogodny optymizm stanowią do dziś o trwałej wartości jego komedii. Rejestr najbardziej znanych sztuk Goldoniego ("Mirandolina", "Sługa dwóch panów", "Mą­dra żona", "Zakochani", "Sprytna wdówka") Teatr Kameralny wzbogaca prapremierą polską komedii "Momolo" w przekładzie Joanny Walter, reżyserii GIOVANNIEGO PAMPIGLIONE, ze scenografią ALEKSANDRA JĘDRZEJEWSKIEGO.

W roli tytułowej wystąpi JÓZEF SKWARK. Wdzięczne role kobiece grają: KRZESISŁAWA DUBIELÓWNA, MIROSŁAWA LOMBARDO, MARTA ŁAWIŃSKA.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji