Artykuły

Rovigo w Teatrze Polskim

Pytanie o człowieka, po­stawione nie po raz pierwszy i nie ostatni. Pytanie jak zwykle bez odpowiedzi. Teatr Polski wystawia "Rovigo" w lapidarium Muzeum Narodo­wego we Wrocławiu. Miej­sce nie najcieplejsze, ale nie­wątpliwie stanowi dobre tło do prezentacji poezji. Tytuł po­chodzi z wydanego niedaw­no we Wrocławiu tomiku wierszy Zbigniewa Herberta, na którego podstawie pow­stał spektakl godny uwagi. To opowieść o ludzkich lo­sach i przeżyciach porozrzu­canych jak kamienie na dro­dze, o chwilach, które ucie­kają, a jednak mają swoje znaczenie. Poezja Herberta, jak zwykle pełna niedomó­wień, sprzeczności, paradok­sów, wymaga od czytelnika

pewnego napięcia, które da­je możliwość znalezienia w niej czegoś dla siebie. Bo­gusław Kierc wyreżyserował na tej podstawie spektakl teatralny, który, mimo otwar­tości tekstu, stanowi pewną całość, która ma swój sens.

Tomik wierszy łączy pew­na ogólna myśl, i w tym przedstawieniu ma ona real­ny kształt. Spektakl jest ka­meralny, nie narzuca żad­nych skojarzeń, gotowych odpowiedzi. Jest stonowany, a jednocześnie skłania do refleksji i nie trzeba być intelektualistą, by wzruszył i uruchomił wyobraźnię. Jest prosty w dobrym tego sło­wa znaczeniu, klarowny i zrozumiały. Nie oszukuje wi­dza specjalnymi efektami i traktuje go poważnie. Akto­rzy i reżyser bardzo dobrze poradzili sobie z przełoże­niem monologu poezji na dialog sceniczny.

W przedstawieniu udział biorą Krzesisława Dubielówna, Ewa Kamas, Jan Blecki, Bogusław Kierc, Stanisław Melski, Edwin Petrykat. Wy­pełnieniem sceny w lapida­rium są rzeźby Józefa Łukomskiego. Warto zobaczyć ten spektakl, bo słowa Her­berta płynące ze sceny two­rzą nowe znaczenia i nabierają mocy.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji