Artykuły

Krasiński i solidarność

Spotkajmy się w te­atrze i okażmy soli­darność z cierpiący­mi - pod takim ha­słem w niedzielę, o godzinie 19.00 w Teatrze im. S. Jaracza, przed spektaklem oraz w przerwie "Nie-Boskiej komedii", odbędzie się zbiórka pieniężna. Olsztyńscy aktorzy oraz pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża, będą zbierać pieniądze na pomoc rodzinom, których najbliżsi zginęli w katastrofie górniczej w Rudzie Śląskiej.

Klasyka romantycznego dra­matu "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego, wyre­żyserowana przez Krzysztofa Zaleskiego, zyskuje nowy, uwspółcześniony wyraz. Po­dejmuje podstawowe pytanie o granice i możliwość kreowa­nia świata. W spektaklu reżyser wykorzystał również frag­menty dramatu "Podziemia weneckie" Krasińskiego, ob­szerne fragmenty jego listów, dokumenty dotyczące Rewo­lucji Francuskiej.

- Widzowie zobaczą sztukę, która różni się od tradycyjne­go tekstu "Nie-Boskiej". Chcia­łem zrobić osobistą sztukę Kra­sińskiego. Odchodzimy tu od patosu, napuszenia roman­tycznego - mówi Zaleski. Na scenie zobaczymy trzy­dziestu aktorów i studentów Studium Aktorskiego. Joanna Jaśko-Sroka przygo­towując barwne kostiumy, na­wiązujące do stylu różnych epok; wykorzystała m.in. we­neckie maski. Dużą rolę w spek­taklu odgrywa muzyka skompo­nowana przez Roberta Bielaka.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji