Artykuły

Warszawa. Michał Boni proponuje reset w dyskusji o otwartych zasobach

Przystępujemy do nowej fazy debaty o otwartych zasobach. Proponuję, żeby po 5 lutego, kiedy formalnie zakończy się ta faza konsultacji założeń do ustawy o otwartych zasobach, sukcesywnie spotykać się, dyskutować punkt po punkcie, przedstawiać argumenty i słuchać głosów ze wszystkich stron - mówił szef MAC Michał Boni 24 stycznia na spotkaniu z twórcami i Obywatelami Kultury.

W toku tych prac wyjaśnimy wszystkie nieścisłości i szukać będziemy rozwiązań zwiększających otwartość, wykluczając z nich jednak prymat państwa.

W spotkaniu uczestniczyli: Michał Komar (ZAiKS), Jerzy Kornowicz (Związek Kompozytorów Polskich), Beata Chmiel (Obywatele Kultury) i Hanna Wróblewska (dyrektorka Zachęty).

W liście do Obywateli Kultury Michał Boni napisał w piątek:

"Państwa uwagi do projektu założeń ustawy o zasobach publicznych są dla mnie niezwykle cenne. Najważniejsze jest jednak to, że wyjaśniliśmy sobie, iż data zakończenia konsultacji 5 lutego nie zamyka debaty, lecz tak naprawdę ją otwiera.

Dziś zakładam realistycznie, że ustawa o otwartych zasobach powinna objąć zasoby edukacyjne i naukowe. Ważne jest też szerokie udostępnianie zasobów należących do dziedzictwa kulturowego, czyli takich, które nie są już chronione prawem autorskim, choć ich udostępnianie wymaga lepszego porządku prawnego i dobrych ram organizacyjnych.

Nie możemy jednak przejść obojętnie wobec dzieł współczesnych. Wydaje się, że jednym z pierwszych zadań powinno być przygotowanie kolekcji arcydzieł z różnych dziedzin i kręgów kulturowych, i jak najszersze udostępnienie ich - z troską o respektowanie praw autorskich twórców - odbiorcom.

Udostępnianie zasobów współczesnej kultury wymaga odrębnej debaty. Intencją MAC jest tworzenie ram prawnych dla tych, którzy chcą otwierać dostęp do swych dzieł, tak, jak zechcą, i tylko wtedy, gdy zechcą. Nigdy nie było i nie będzie naszą intencją przymusowe "wywłaszczanie" twórców. O stopniu otwartości decydować będą sami twórcy a instytucje publiczne mają obowiązek im w tym pomagać.

Ustawa o otwartych zasobach powinna objąć zasoby edukacyjne i naukowe. Ważne jest też szerokie udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego, czyli nie chronionych już prawem autorskim - ich udostępnianie wymaga lepszego porządku prawnego i dobrych ram organizacyjnych

Ważne jest, by ustawa o otwartych zasobach jasno rozdzieliła, co jest informacją publiczną a co zasobem publicznym. Chcemy wspólnie z partnerami społecznymi doprecyzować tę definicję. Chcemy też szukać równowagi między potrzebami obywateli opowiadających się za otwartością i łatwiejszym dostępem do zasobów, a gwarancją respektowania praw autorskich.

Dziedzictwo kulturowe, nauka i edukacja są dla wszystkich, bo wszyscy jesteśmy obywatelami kultury. Ustawa o otwartych zasobach jest nam wszystkim potrzebna, bo wielu instytucjom i organizacjom ułatwi udostępnianie swoich zasobów.

Proponuję więc, żeby po 5 lutego sukcesywnie spotykać się, dyskutować punkt po punkcie, przedstawiać argumenty i słuchać głosów ze wszystkich stron. W toku tych prac wyjaśnimy wszystkie nieścisłości i szukać będziemy rozwiązań zwiększających otwartość, wykluczając z nich jednak prymat państwa. W ten sposób dzięki rozmowie doprowadzimy do powstania dobrego prawa.

Cieszę się, że moja deklaracja o otwarciu debaty spotkała się z Państwa przychylnością. Jeszcze raz zapraszam do wnikliwego przeczytania projektu założeń ustawy. Niecierpliwie czekam na uwagi i sugestie.

Proszę też o to, by czytając założenia i dyskutując o nich, uznawać (a powinniśmy to robić wspólnie) przewagę merytorycznej otwartej rozmowy nad wyolbrzymianymi obawami i stereotypami. Tak będzie lepiej dla tych, do których nowe rozwiązania chcemy zaadresować - dla obywateli, dla odbiorców" - napisał min. Boni.

Konsultacje założeń projektu do ustawy trwają od 28 grudnia, opinie można publikować na mamzdanie.org.pl

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji