Artykuły

Godzina kota

W celi o szarych, nagich ścianach, skażonych czerwoną pręgą w ostrym świetle reflektorów odbywa się prze­słuchanie. Przesłuchanie pacjenta szpitala psychiatrycznego, Chłopca, który doprowadza do obłędu swoją lekarkę - Elżbietę. Wezwany na pomoc pastor-kobieta ma być rozjemcą lub... sędzią dwojga szamocących się ludzi. Toczy się spór o granice nor­malności i człowieczeństwa.

Niebiańska harfa

Motto sztuki P.O. Enquista stanowi fragment Ewangelii według św. Jana. Jest to afirmacja inności, odrębności ludzkiego indywiduum.

Tęsknota Chłopca (Mirosław Ba­ka) za ukojeniem, za rajem utraconym zawarta jest w obrazie domu dziadka, gdzie wszystko zestrojone jest z wie­cznością i nieskończonością, wszy­stko jest transcendencją. Niebiańska harfa, której dźwięk słyszalny jest w muzyce Andrzeja Głowińskiego to melodia sfer, kosmiczna harmonia.

Kameralne warunki sprzyjają wewnętrznemu, skupionemu aktor­stwu Mirosława Baki. Pozornie spokojny, świadomy okrucień­stwa, bywa często obok, zapatrzo­ny, wsłuchany w coś, co nam jest niedostępne. Nagła zmiana na­stroju, furia wywołana emocjo­nalnym wstrząsem, bezsilne mio­tanie się po scenie, agresja. Na zmianę dusi i całuje Elżbietę (Ewa Kasprzyk). To znów bawi się jak okrutne dziecko, rani, ośmiesza, pro­wokuje pastora (Halina Winiarska) wulgarnymi kawałami. Potrafi dzia­łać "destruktywnie", ale to on zna ta­jemnicę. Na przebaczenie nie trzeba zasłużyć. Nie ponosi się winy za kształt nosa i duszy... Umiera więc spokojnie, z kocim uśmiechem na twarzy. Nuci I am sailing... to be near you...to be free.

Esencja teatru

Cały ten opis mógłby sprowoko­wać zarzut lekceważenia wyznacz­ników teatralności. Ale "Godzina kota" w najnowszej interpretacji Krzysztofa Babickiego jest samą esencją teatru - w tym spe­ktaklu wszystko, co w recenzji wydać się może ezoterycznym, wy­dumanym dyskursem, wyrasta z rela­cji między ludźmi, z ich bolesnych doświadczeń. Żałuję tylko, że przy re­żyserskim i aktorskim dookreśleniu dziwnie skurczyła mi się metafora te­kstu, który stracił jakby swoją wielo­znaczność.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji