Artykuły

Cenzor w Rosji - "Szkarłatna wyspa" Bułhakowa

"Szkarłatna wyspa" Michała Bułhakowa to - jak pisał An­drzej Drawicz - "kraj bufonady, komediowej werwy, stylistycz­nego galopu. To zabawa z te­atrem i zabawa w teatr, żart oparty na stylizacji w duchu Julesa Verne'a".

- W naszej inscenizacji chce­my pokazać sytuację teatru, jego odwieczne uzależnienie od de­cyzji urzędników, czy to cenzu­rujących, czy przyznających do­tacje - mówią twórcy "Szkar­łatnej wyspy", najnowszego przedstawienia w Dramatycz­nym. - Interesuje nas wartość teatru i jego śmiesznostki.

"Szkarłatna wyspa" przed­stawia Rosję lat dwudziestych ukazaną w krzywym zwiercia­dle. Jedną z głównych postaci jest cenzor. Bułhakow nakreślił obraz skomplikowanej rzeczy­wistości tamtych lat, przedsta­wił ludzi jeszcze pełnych entu­zjazmu dla zmian i już zniewo­lonych strachem przed rozpo­czynającym się stalinowskim terrorem.

Przedstawienie wyreżysero­wał Piotr Cieślak. Scenografię zaprojektował Jan Ciecierski, ko­stiumy Dorota Kołodyńska. Mu­zyka jest dziełem Pawła Mykietyna, choreografia Emila Weso­łowskiego. W spektaklu zoba­czymy m.in.: Jadwigę Jankowską-Cieślak, Małgorzatę Niemirską, Mariusza Bonaszewskiego, Wojciecha Duryasza, Adama Ferency, Wojciecha Wysockiego, Zdzisława Wardejna.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji