Artykuły

Inscenizacja dawnych misteriów w Narodowym

W Teatrze Narodowym w so­botę odbędzie się premiera spek­taklu "Dialogus de Passione albo żałosna tragedyja o Męce Jezusa" w reżyserii Kazimierza Dejmka. Będzie to już kolejna inscenizacja dawnych polskich misteriów do­konana przez tego reżysera. Pierwsza miała być pokazana w 1969 r. w Teatrze Ateneum. Nie doszło jednak do tego, ponie­waż spektakl został wstrzymany przez Urząd Kontroli Prasy i Wi­dowisk w dniu premiery.

Tekst obecnego widowiska re­żyser ułożył z ponad dziesięciu utworów pochodzących z XV, XVI i XVII wieku. Wykorzystał m.in. fragmenty "Żałosnej tragedyi o Męce Chrystusa", "Kro­śnieńskiej Historii Pasyjnej", "La­mentu Świętokrzyskiego".

- Starałem się nie uchybić du­chowi poetyki tych utworów i ce­lom przyświecającym ich anoni­mowym twórcom. Nie zamierza­łem jednak rekonstruować dawne­go misterium z nieodłącznym dla takiej rekonstrukcji podkreśle­niem jego cech historycznych, środowiskowych i elementów tra­gedii religijnej - twierdzi reżyser, dodając, że usiłował uczynić z wi­dowiska misteryjnego rzecz ogól­nie pożyteczną, co udało mu się poprzez uwypuklenie treści uni­wersalnych.

Muzyka nie będzie odbiegać swoim klimatem od tego, co zoba­czymy na scenie. Wykorzystano pieśni chorałowe, wykonywane (jak każe tradycja) przez kilkuna­stoosobowy chór męski. Wystąpi także chór dziecięcy. Autorem sce­nografii jest Jan Polewka, od wielu lat współpracujący z Dejmkiem.

W spektaklu wystąpią m.in.: Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Bogdan Baer (gość), Marek Barbasiewicz, Krzysztof Gosztyła, Ol­gierd Łukaszewicz, Wiktor Zbo­rowski.

Autorami rzeźb Chrystusa są: Stefan Borzęcki, Zbigniew Kowa­lewski i Jerzy Nowakowski.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji