Artykuły

Warszawa. Będzie nowy skład zespołu ds. Paktu dla Kultury przy KPRM

Premier Donald Tusk ma powołać nowego przewodniczącego i nowy rządowy skład zespołu ds. Paktu dla Kultury przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Skład zespołu ma zostać poszerzony m.in. o reprezentantów resortu administracji i cyfryzacji.

Zespół ds. Paktu przy kancelarii premiera powstał na mocy rozporządzenia premiera z lipca ub.r. Zakładało ono, że w skład zespołu wchodzą - ze strony rządowej: Michał Boni (jako przewodniczący), ministrowie: kultury, edukacji narodowej, nauki i szkolnictwa narodowego oraz minister rozwoju regionalnego. Zespół tworzą też przedstawiciele samorządu terytorialnego różnych stopni, przedstawiciele organizacji społecznych, przedstawiciele Obywateli Kultury i instytucji kultury.

Aktywistka Obywateli Kultury Beata Chmiel zwróciła uwagę w rozmowie z PAP, że - po ubiegłorocznych wyborach - premier powinien zmienić swoje rozporządzanie dotyczące Paktu, ze względu na zmiany, które nastąpiły po wyborach, np. powstanie nowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz fakt, że jego szefem został Michał Boni.

- Po wyborach minister Boni przestał być szefem komitetu stałego przy kancelarii premiera, nadzorującym i koordynującym prace wszystkich ministerstw - zwróciła uwagę.

Rok po podpisaniu Paktu, 18 maja br., Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wyraziła w liście do premiera zaniepokojenie sytuacją, w której od końca 2011 roku nie doszło do spotkań Zespołu do spraw Paktu dla Kultury, powołanego w efekcie podpisania dokumentu.

Odnosząc się do tego listu, Chmiel poinformowała, że 31 maja - właśnie na wniosek strony społecznej - odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie zespołu.

- Minister Michał Boni powiedział, że w ciągu trzech tygodni ostatecznie zostanie zmienione zarządzenie premiera. Oznacza to, że zostanie powołany nowy jego przewodniczący i nowy skład strony rządowej zespołu, poszerzony o reprezentację resortu pracy i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Minister Boni zadeklarował swój osobisty udział w pracach zespołu - powiedziała Chmiel.

Przypomniała ona też, że w wyniku prac zespołu przy kancelarii premiera we wrześniu 2011 roku powstał Komitet Społeczny ds. Paktu dla Kultury przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W prace Komitetu Społecznego przy resorcie kultury angażuje się bezpośrednio minister kultury Bogdan Zdrojewski.

- Komitet przejął realizację założeń wypracowanych przez zespół przy kancelarii premiera, ale tylko w odniesieniu do resortu kultury. To jest jednak tylko pewien zakres działań, bo kultura nie jest przecież domeną jednego resortu - zauważyła Chmiel.

"Czy Pakt dla Kultury jeszcze żyje politycznie i społecznie, czy też pozostaje tylko cenionym przez amatorów obiektem archiwalnym" - pytają w opublikowanym na stronach Obywateli Kultury artykule Jerzy Hausner i Andrzej Mencwel.

"Niewiele z tego, co zakładał i do czego zobowiązywał Pakt dla Kultury, zostało osiągnięte i weszło w życie. I to nie dlatego, że Obywatele Kultury czegokolwiek zaniechali lub zaniedbali. Przeciwnie - rozszerzenie ich działalności, pobudzenie aktywności środowisk, pakty regionalne i miejskie, jakie dotąd zawarto, to potwierdzają. Natomiast rządzący, którzy, tak wierzymy, podpisywali ten Pakt w dobrej wierze, sprowadzili jego zobowiązania do nielicznych i nieznacznych urzędowych posunięć" - zauważyli.

Hausner i Mencwel piszą, że Pakt dla Kultury - nawet lekceważony przez rządzących, nie był błędem i jest wszystkim potrzebny.

"Wzywamy Obywateli Kultury, aby stanowczo przypomnieli i twardo przy tym obstawali, że idzie nie o urzędnicze korekty polityki kulturalnej, lecz o źródłową zmianę jej społecznej treści. Ku takiej zmianie winni iść rządzący nie tylko krajem, ale także województwami, miastami i gminami. Najwyższy czas, aby zrozumieć, że publiczne deklaracje pociągają za sobą publiczną odpowiedzialność, a niedotrzymywanie takich zobowiązań nie tylko osłabia władzę, ale rani też tkankę społeczną, czyli kulturę w pełnym sensie tego słowa" - ocenili.

Pakt dla Kultury, zakładający m.in. wzrost nakładów na kulturę do 1 proc. budżetu państwa w perspektywie do 2015 r., podpisano w Warszawie 14 maja 2011 r. Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się premier Donald Tusk i reprezentanci ruchu społecznego Obywatele Kultury, m.in.: Agnieszka Holland, Jerzy Hausner, Krzysztof Krauze, Agnieszka Odorowicz, Krzysztof Materna i Krzysztof Warlikowski.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji