Artykuły

Zajęcia z monologu interaktywnego w SDK

Staromiejski Dom Kultury (Rynek Starego Miasta 2) od października 2011 roku prowadzi zajęcia z monologu interaktywnego. W lutym po raz wtóry rozpoczynamy zajęcia semestru I.

Zajęcia semestru I przeznaczone są dla osób, które w ramach wykonywanych obowiązków (praca zawodowa lub społeczna) występują publicznie i sprawia im to przyjemność, a także dla osób które występują publicznie, a sprawia im to jakiekolwiek trudności.

Celem tych zajęć jest nabycie umiejętności, polegających na: prawidłowej dykcji i artykulacji, opanowaniu tremy, jasnym i zwięzłym wyrażaniu myśli, łatwym nawiązywania kontaktu z odbiorcami, radzeniu sobie podczas publicznego występu z nieprzewidzianymi wcześniej sytuacjami, zaskakującym puentowaniu postawionych wcześniej tez oraz niewymuszonym żartowaniu.

W II semestrze uczestnicy zapoznają się z nową w Polsce dziedziną wystąpień publicznych, jaką jest stand-up comedy. Zajęcia tego semestru są ukierunkowane na komediowy (a raczej prześmiewczy) charakter wystąpienia.

Zajęcia semestru I i II odbywają się niezależnie od siebie. Każdy z semestrów trwa trzy i pół miesiąca, a koszt uczestnictwa w całym semestrze to 200 zł.

W I semestrze poświęcamy 10 godzin pracy indywidualnej każdego z uczestników (jest sam na sam z instruktorem) i kolejne 10 godzin na pracę w grupie (razem wykonujemy ćwiczenia i prezentujemy swoje osiągnięcia pozostałym uczestnikom). Cykl zajęć zakończy się w czerwcu zajęciami warsztatowymi, podczas których uczestnicy będą mieli okazję wykonać ćwiczenia impostacji głosu i ćwiczenia rozluźniające ze specjalistami w tych dziedzinach, a także zaprezentują się przed zaproszoną publicznością.

Zajęcia prowadzi Maria Kowalik, aktorka z praktyką na scenie i planie filmowym, a także w prowadzeniu szkoleń z prezentacji i wystąpień publicznych.

W świecie współczesnym publiczne wystąpienia są dla bardzo wielu osób związane z wykonywaną przez nie pracą zawodową, dlatego też warto zachęcić zarówno młodych ludzi (szkoły ponadgimnazjalne) jak i całkiem dorosłych do odbycia zajęć semestru I, które przygotują ich do takich wystąpień bądź profesjonalnych prezentacji od strony sprawności aparatu mowy, mowy ciała, panowania zarówno nad tremą jak i nad uczestnikami spotkania.

Zapisy osobiście w dni powszednie w godzinach 10.00 - 15.00.

Zajęcia prowadzić będzie Maria Kowalik - aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna.

Kontakt: mkowalik@sdk.pl (w celu uzyskania dalszych informacji lub umówienia pierwszego spotkania w innych godzinach niż podane powyżej)

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji