Artykuły

Warszawa. Przy kancelarii premiera powstał Zespół ds. Paktu dla Kultury

5 lipca 2011 roku ukonstytuował się Zespół do spraw Paktu dla Kultury, będący organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Powstał on na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, będącego konsekwencją podpisania Paktu dla Kultury.

Celem Zespołu pod przewodnictwem ministra Michała Boniego jest wypracowanie sposobu realizacji postanowień Paktu dla Kultury. Wiceprzewodniczącą Zespołu ze strony społecznej została Beata Chmiel, liderka ruchu Obywatele Kultury oraz wicedyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie. W urzędowo chłodnej Sali Świetlikowej Urzędu Rady Ministrów zebrali się przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Podsekretarzem Stanu Moniką Smoleń na czele, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Członkami zespołu zostali też następujący sygnatariusze Paktu dla Kultury: Jacek Bromski, Paweł Frączak, Dariusz Gawin, Jerzy Hausner, Agnieszka Holland, Krzysztof Knittel, Jarosław Lipszyc, Paweł Łysak, Tomasz Makowski, Dorota Monkiewicz, Joanna Mytkowska, Maciej Nowak, Agnieszka Odorowicz, Paweł Potoroczyn, Magdalena Sroka, Beata Stasińska, Jarosław Suchan.

Ukonstytuowało się 6 podzespołów tematycznych: ds. legislacji i procedur, ds. edukacji kulturalnej i czytelnictwa, ds. mediów publicznych i domeny publicznej, ds. równego dostępu do środków publicznych, ds. reformy instytucji kultury, ds. funduszy UE i EOG. Do czasu kolejnego posiedzenia Zespołu, które przewidziano na koniec lipca podzespoły przestudiują Pakt dla Kultury pod kątem realizacji zadań określonych w ich nazwach. Jako priorytety wskazano przegląd obowiązującej legislacji, kierunków i zasad wydatkowania środków wynikających ze wzrostu nakładów na kulturę w budżecie państwa i kwestie związane ze wieloletnim programem na rzecz dostępu do książki. Na wniosek strony społecznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawi założenia przyszłorocznego budżetu resortu, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia środków. Podniesiono również kwestię zmian w ustawie o prowadzeniu działalności kulturalnej, które mają doprowadzić do wygaśnięcia z mocy prawa wszystkich umów między samorządami oraz samorządami a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie współprowadzenia instytucji kultury. Uznając to postanowienie za sprzeczne z duchem Paktu dla Kultury podjęto decyzję o pilnym zorganizowaniu konsultacji zainteresowanych stron z udziałem Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich oraz Konwentu Marszałków Województw RP oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ewentualne wejście w życie tych przepisów pozbawi samorządy pokaźnych środków na prowadzenie ważnych, ponadlokalnych instytucji kultury, a także naruszy wyrażoną w Pakcie dla Kultury zasadę decentralizacji. Omówiono także sprawę szybkiego powołania Zespołu ds. Paktu dla Kultury przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Równocześnie przypominamy, że 16 lipca w Bydgoszczy odbędzie się otwarte spotkanie Obywateli Kultury, środowisk samorządowych i społecznych miast kandyduj ących do ESK2016 oraz deklarujących poparcie dla Paktu dla Kultury. Zainteresowanych akredytacją prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji