Artykuły

Na planie

PO SUKCESIE spektaklu Teatru Ateneum przypomina­jącego przedwojenne piosen­ki Mariana Hemara, obecnie powstaje w teatrze TV widowi­sko dramatyczne wg czterech jednoaktówek tego autora. Nie wystawiane dotąd w Pols­ce, po raz pierwszy opubliko­wane w "Dialogu" (nr 9/1986), a znalezione w papierach Ma­riana Hemara przez Wojcie­cha Młynarskiego, który to znalezisko powierzył Andrze­jowi Łapickiemu. Znakomity aktor i reżyser zaprezentuje publiczności telewizyjnej uję­te w jeden program poetycki jednoaktówki: "Ostatni tren" (o Janie Kochanowskim), "Fraszkopis" (o księdzu bis­kupie Ignacym Krasickim), kartkę z pamiętnika Fryderyka Chopina, czyli jednoaktówkę "Kosmopolita" oraz "Dawny spór", którego bohaterami są Aleksander Fredro i jego słyn­ny adwersarz Seweryn Gosz­czyński. Wszystkie te miniatu­ry powstały w Londynie i uka­zały się na Boże Narodzenie 1953 w londyńskich "Wiado­mościach", miały też wydanie książkowe w "Oficynie Poetów i Malarzy". Nadawane przez radio, nie doczekały się jednak próby sceny za życia autora. Z pozostawionych szkiców wiadomo, że Hemar myślał o inscenizacji wszyst­kich jednoaktówek łącznie, szkicował projekt scenogra­ficzny, a wszystko przymie­rzając do prymitywnych wa­runków małych londyńskich teatrów emigracyjnych. Nie­spełniony zamysł poety reali­zuje obecnie, właśnie w kształcie, jaki pomyślał sobie Hemar, Andrzej Łapicki z ze­społem, który prezentujemy na zdjęciach obok.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji