Artykuły

Konkurs dla amatorskich teatrów obrzędowych

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki organizuje konkurs dla amatorskich grup teatralnych: Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych im. Wojciecha Siemiona. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną lub tradycyjną do Anny Mizińskiej z MCKiS (e-mail: a.mizinska@mckis.waw.pl; adres Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki: ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa).

Obrzędy o znaczeniu religijnym, magicznym i społecznym od wieków były dla społeczności wiejskich wyznacznikami upływającego czasu. Rok podzielony był na okresy pracy i okresy świętowania, a nasi przodkowie dla uczczenia momentów wyjątkowych tworzyli rozbudowane, barwne i charakteryzujące się teatralizacją formy celebracji. W skład tych obchodów wchodziły pieśni, tańce, zabawy, gesty i symboliczne momenty przebiegające według ściśle określonych reguł. Część tych zwyczajów przetrwała do naszych czasów. Wszystkim znane są takie wydarzenia jak wizyty kolędników, topienie marzanny, dożynki. Są to już jednak tylko echa olbrzymiego bogactwa kultury Mazowsza, życia obrzędowego, które niegdyś tętniło na wsi i nadawało jej niepowtarzalny koloryt i charakter.

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki już od 8 lat dba o to, aby barwne tradycje naszych dziadków nie odeszły w zapomnienie. Podczas Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych przypominamy o tych lepiej i o tych mniej znanych obchodach świątecznych Mazowsza. Festiwal jest rodzajem przeglądu licznych, działających na Mazowszu zespołów teatralnych, które czerpią inspirację z kultury tradycyjnej naszego regionu. O zwycięstwo w konkursie ubiegać się mogą wszystkie grupy bez ograniczeń wiekowych, działające prywatnie i w oparciu o organizacje, szkoły, parafie, instytucje kulturalne, czy w ramach organizacji pozarządowych. Występują one jako grupy nieformalne, prezentując przedstawienia o tematyce obrzędowej związane np. z okresem Bożego Narodzenia, Andrzejek, Zapustów, wykorzystując różne formy teatralne: teatr dźwięku, światła, ruchu, plastyki. Zgłoszenia do konkursu nadsyłać można najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym występem. VIII edycja Festiwalu trwa od grudnia 2010 do 31 sierpnia 2011 roku.

Jury złożone ze specjalistów z dziedzin etnografii, teatru i muzyki ocenia występy w siedzibach uczestniczących zespołów, odbywające się według starego kalendarza obrzędowego, czyli w porach roku, w których rzeczywiście miały one miejsce na dawnej wsi mazowieckiej. Dzięki temu festiwal w dodatkowy sposób przyczynia się do rewitalizacji praktyk, które w przeciwnym razie skazane byłyby na zapomnienie. Ogłoszenie zwycięzcy każdej z edycji konkursu uświetnione jest Koncertem Finałowym i wspólnym biesiadowaniem.

W 2010 roku Festiwalowi nadano imię zmarłego w kwietniu tego samego roku członka Jury Wojciecha Siemiona.

+++

VIII MAZOWIECKI FESTIWAL TEATRÓW OBRZĘDOWYCH

1. Warunki uczestnictwa

W Festiwalu mogą uczestniczyć:

a) zespoły teatralne skupiające dzieci, młodzież i osoby dorosłe bez ograniczenia wieku, działające w szkołach, instytucjach kultury, parafiach, prywatnie, czy też

w ramach organizacji pozarządowych - jako grupy nieformalne, które zaprezentują przedstawienie o tematyce obrzędowej związane z okresem np.: Bożego Narodzenia, Andrzejek, Zapustów, Wielkanocy itp.

b) zespoły prezentujące różne formy teatralne (teatry dźwięku, światła, ruchu, plastyki).

2. Warunki organizacyjne i terminy:

a) Festiwal przeprowadzany będzie w formie konkursu.

b) Przedstawienia musza być adekwatne do pory roku, w której są zgłaszane.

c) Festiwal zakończy się podsumowaniem i wręczeniem nagród najlepszym zespołom.

d) Prezentacje przedstawień konkursowych odbywać się będą w siedzibach teatrów lub w miejscach przez nie wyznaczonych w dowolnym terminie.

3. Jury

a) Jurorzy oglądać będą spektakle w miejscach i terminach wyznaczonych przez zespoły teatralne.

b) Po obejrzeniu spektaklu jurorzy mają możliwość udzielania wybranym przez siebie zespołom konsultacji artystycznych. Termin i wymiar czasowy konsultacji ustala juror w porozumieniu z prowadzącym zespół.

4. Nagrody

Jury przyzna nagrodę główną dla najlepszego przedstawienia oraz nagrody dodatkowe.

5. Zgłoszenia

Prosimy o przesyłanie wypełnionych kart zgłoszeń najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną prezentacją na adres: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki,

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

6. Informacje

Dodatkowych informacji udzielają:

Koordynator projektu - Beata Bierońska

tel. 693 268 420; e-mail: bieronska.b@wp.pl

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Dział Teatru i Tańca

Osoba odpowiedzialna - Anna Mizińska

tel. 22 586 42 14; e-mail: a.mizinska@mckis.waw.pl

+++

KARTA ZGŁOSZENIA

VIII MAZOWIECKIEGO FESTIWALU TEATRÓW OBRZĘDOWYCH

2. Nazwa grupy:...........

3. Rodzaj obrzędu:...

4. Tytuł przestawienia:.........

5. Autor : .....

6. Reżyseria: ....

7. Scenografia:.....

8. Muzyka: ......

9. Czas trwania spektaklu: ......

10. Obsada, liczba osób:...................................................................................................

11. Adres grupy (instytucji patronującej)........................................................................

..........................................................................................................................................

12. Nazwisko, adres, telefon opiekuna grupy:

..

13. Krótka informacja o przedstawieniu: .......................................................................

..

.

14. Krótka informacja o zespole: .................

......

15. Proponowane miejsce i termin prezentacji: Miejsce

Data i godzina.........

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przysłać na dwa tygodnie przed planowanym terminem spektaklu,

na adres MCKiS: ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa lub na adres e-mail: a.mizinska@mckis.waw.pl

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji