Artykuły

Poznań. Apel o dymisję Sławomira Hinca

List otwarty do prezydenta Ryszarda Grobelnego w sprawie nominacji Sławomira Hinca na wiceprezydenta ds. kultury.

Urząd Miasta Poznania

Prezydent Ryszard Grobelny

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Szanowny Panie Prezydencie!

Podczas debaty, która odbyła się 2 grudnia, przed drugą turą wyborów samorządowych, mówił Pan, że wszyscy Pańscy współpracownicy podlegają ocenie opinii publicznej i zainteresowanych środowisk oraz, że nikt nie piastuje swojego stanowiska dożywotnio. Powołujemy się na te słowa i w oparciu o naszą ocenę pracy Zastępcy Prezydenta Sławomira Hinca stanowczo domagamy się jego dymisji.

Efektem działalności Sławomira Hinca jako Zastępcy Prezydenta ds. kultury są: marginalizacja roli środowisk twórczych w kształtowaniu polityki kulturalnej, emigracja artystów, zamykanie galerii, kin studyjnych i księgarń, widoczne i dotkliwe braki infrastruktury kultury, anachroniczne i niejednoznaczne mechanizmy finansowania i ewaluacji działalności kulturalnej, brak kompleksowej wizji kultury oraz narzędzi do jej realizacji w strategii rozwoju miasta, porażka Poznania w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i znaczące osłabienie wizerunku miasta w oczach opinii publicznej w całej Polsce.

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego Poznania do konkursu o tytuł ESK 2016 powinno być priorytetową sprawą w pracy wiceprezydenta ds. kultury. Tymczasem Poznań poniósł spektakularną klęskę w zmaganiach z innymi miastami. Ocena wystawiona nam przez międzynarodową komisję konkursową przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie pozostawia złudzeń: "[...] Komisja oceniła koncepcję obchodów jako niewystarczająco dopracowaną: krytycznie odniosła się do braku szczegółowych opisów oraz nieprzejrzystej i niekompletnej formy prezentacji planowanego programu. Miasto nie wykazało wystarczających dowodów na powiązanie programu ze specyfiką miasta, jury odniosło wrażenie, że opierał się on raczej na ogólnych sloganach, które pasowałyby do każdego miasta ubiegającego się o tytuł ESK. Zebrane w aplikacji projekty wydawały się nie tworzyć nowej jakości, brakowało w nich spójnej wizji i innowacyjności, szczególnie pod kątem europejskiego wymiaru obchodów. Komisja uznała także, że projekt nie był w pełni zgodny z kryterium >>miasto i obywatele<<".

Sławomir Hinc:

- bez konsultacji z poznańskim środowiskiem kulturalnym i wbrew jego opinii forsował organizację festiwalu "Rock in Rio" w Poznaniu. W przypadku słabej sprzedaży biletów miasto miało zapłacić organizatorom do 10 milionów złotych kar umownych.

- Zablokował projekt Sceny Roboczej - rezydencjalnego centrum teatrów alternatywnych, choć jego koszty szacunkowe były trzy razy mniejsze niż wysokość kar umownych przy organizacji "Rock in Rio".

- Nie rozwiązał problemów lokalowych Teatru Strefa Ciszy, który zainicjował projekt Sceny Roboczej. Do dziś wielokrotnie nagradzany Teatr rezyduje w rozpadającym się baraku.

- Dał się poznać jako orędownik budowy Zamku Przemysła II, którego projekt krytykowany jest przez historyków, architektów i środowisko kulturalne.

- Nie podjął trudu, by doprowadzić do porozumienia między Urzędem Miasta a Urzędem Marszałkowskim, dzięki któremu mogłaby powstać siedziba Polskiego Teatru Tańca.

- Nie podjął dostatecznych działań zmierzających do rozpoczęcia budowy centrum kultury w budynkach Starej Gazowni, a termin otwarcia pawilonu zapowiadającego tę inwestycję był kilkakrotnie przekładany.

- Nie przedstawił realnej oferty dla właścicieli księgarń i galerii w centrum Poznania, którzy rezygnują z działalności z powodu wysokich czynszów. Fakt ten przyczynia się do degradacji centrum miasta.

- Nie wsparł idei stworzenia centrum kultury w budynku galerii Inner Space na Jeżycach. W efekcie zmarnowano potencjał młodych animatorów kultury ze stowarzyszenia InnerArt, a w budynku nie prowadzi się działalności kulturalnej, a jedynie gastronomiczną.

- Kilka razy przekładał termin znalezienia siedziby dla studyjnego kina Malta - w efekcie kino Malta nie istnieje.

- Zapowiadał sprowadzenie do Poznania Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. Bez sprawdzenia kosztów i podjęcia negocjacji ogłosił sukces, a następnie szybko się wycofał. Impreza ostatecznie odbyła się w Bydgoszczy.

- Blokował realizację projektu "Minaret" Joanny Rajkowskiej. Po analizie jego medialnych wypowiedzi na ten temat, uważamy, że była to cenzura ideologiczna.

- W lipcu tego roku sugerował Ewie Wójciak, dyrektorce Teatru Ósmego Dnia, że istnieje możliwość odebrania Teatrowi miejskiej dotacji jako represja za zaangażowanie polityczne członków zespołu. Sprawa odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Pod krytycznymi wypowiedziami na temat działalności władz Poznania podpisali się m.in. wybitni reżyserzy teatralni Krystian Lupa, Grzegorza Jarzyna, Krzysztof Warlikowski, Paweł Łysak oraz członkowie inicjatywy Indeks 73.

Do wszystkich zarzutów należy dodać fakt antagonizowania przez Sławomira Hinca, poznańskiego środowiska związanego z kulturą, którego przykładem jest sprawa listu - będącego aktem lojalności wobec władzy - podpisanego przez niemal wszystkich dyrektorów miejskich instytucji kultury. Autor tego listu do dzisiaj się nie ujawnił. Ten incydent osłabił wizerunek Poznania w oczach ogólnopolskich środowisk związanych z kulturą i opinii publicznej.

Dalsza praca Sławomira Hinca na stanowisku Zastępcy Prezydenta Poznania ds. kultury może przynieść jedynie pogłębienie kryzysu kultury w mieście oraz spowodować trwonienie kapitału społecznego.

Pan, Panie Prezydencie, podejmując decyzję o ponownej nominacji Sławomira Hinca nie potraktował poważnie swoich deklaracji i nie wykorzystał rozpoczynającej się nowej kadencji do wprowadzenia koniecznych i korzystnych zmian.

Apelujemy o zdymisjonowanie Sławomira Hinca.

prof. dr hab. Tomasz Polak

Beata Anna Polak

prof. dr hab. Przemysław Czapliński

prof. dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska

prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa

dr Magdalena Grenda

dr Judyta Wachowska

Katarzyna Kretkowska

Tomasz Lewandowski

Anna Wachowska-Kucharska

prof. UAM dr hab. Bogumiła Kaniewska

prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski

prof. dr hab. Andrzej Kwilecki

Marcin Kęszycki

Grzegorz Gauden

prof. dr hab. Juliusz Tyszka

prof. dr hab. Adam Ziółkowski

Tadeusz Janiszewski

Ewa Wójciak

prof. dr hab. Jan Strzałko

prof. dr hab. Jacek Wachowski

Lech Mergler

Karolina Leszczyńska

Aleksandra Sołtysiak

prof. dr hab. Elżbieta Kalemba-Kasprzak

Arleta Matuszewska

prof. UAM dr hab. Krzysztof Kurek

Piotr Grzymisławski

prof. dr hab. Jerzy Fiećko

prof. dr hab. Krzysztof Trybuś

dr Krzysztof Gajda

dr Magdalena Potok

Marta Strzałko

Jarosław Siejkowski

prof. ASP dr hab. Grzegorz Dziamski

Paulina Skorupska

Adam Borowski

dr Łukasz Musiał

dr Andrzej W. Nowak

Natalia Rapp

dr Marek Woszczek

prof. dr hab. Barbara Sienkiewicz

Marta Jermaczek-Sitak

Anna Ostałowska

Bartosz Żurawiecki

Szymon Szymkowiak

Katarzyna Boguszewska

Julia Kończak

Agata Drogowska

Andrzej Stęsik

Andrzej Niziołek

Agnieszka Misiewicz

dr Bartłomiej Garczyk

dr Hanna Brendel

dr Radosław Lewandowski

Andrzej Rzewuski

Przemysław Andrzejak

Rafał Jakubowicz

Mikołaj Iwański

Cezary Ostrowski

dr Izabela Skórzyńska

dr Jacek Wiewiorowski

Aleksandra Jakubczak

Władysława Kijewska

Ewa Namysł

Joanna Śliwińska-Wachowiak

Anna Kochnowicz

Ewa Staniewska

Joanna Szymkowiak

Dorota Grobelna

Tomasz Jefimowicz

Jan Szymkowiak

Maria Myk

Andrzej Kawecki

Adam Czech

Krzysztof Ulas

Tomasz Grzybkowski

Rafał Łuczak

Barbara Przybecka

Włodzimierz Nowak

Niżej podpisany/a:

Anna Wachowska-Kucharska

61-695 Poznań

listwsnominacji@gmail.com

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji